Proiecte europene, la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” din Craiova

0
968

În perioada 1-5 noiembrie 2021, patru cadre didactice de la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, județul Dolj, au fost prezente la un eveniment comun de formare a personalului pe termen scurt în Kusadasi, Turcia. Activitatea a reunit participanți din România, Italia, Portugalia, Grecia, Lituania și Turcia, în cadrul  parteneriatului de schimb interșcolar ERASMUS+ KA229  ”FOREIGN LANGUAGES: YES! (F.L.Y.)” – număr de referință 2019-1-RO01-KA229-063562_1.

În cele cinci zile de formare, beneficiarii mobilității europene au învățat să:

-creeze materiale interactive online și să folosească instrumente digitale, precum Bamboozle, Animoto, Mentimeter, Kahoot, Padlet etc în procesul de predare-evaluare

-să facă reflecții critice despre abordările teoretice care încadrează integrarea TIC în curriculumul lingvistic

-să dezvolte și să individualizeze modulele de formare în utilizarea uneltelor digitale disponibile și a resurselor deschise în predarea și învățarea limbilor străine

– să utilizeze activitățile și materialele de instruire precum și alte resurse pedagogice

“În contextul diversității lingvistice şi culturale și al necesității ameliorării predării si învățării limbilor străine, Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” a pus bazele unui parteneriat strategic între șase țări europene, având ca obiectiv general dezvoltarea și ameliorarea competențelor cheie lingvistice pentru a crea un mediu favorabil învățării și utilizării limbilor străineîn vederea depășirii barierelor lingvistice și a utilizării ulterioare în contextul învățării pe tot parcursul vieții”, a precizat prof. Mirela Livia Voicu, manager de proiect.

Parteneriatul de schimb interşcolar „F.L.Y.” se derulează din 2019 și se va finaliza în 2022, are un buget total de 181810 € și este finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene.