Anunţ public SC MDM Erstate SRL

0
485

SC MDM Erstate SRL, titulară a proiectului  ”Construire imobil S+P+2+M-C1 cu destinaţia locuinţe colective”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire imobil S+P+2+M-C1 cu destinaţia locuinţe colective”, propus a fi amplasat în Craiova,  str. Potelu, nr. 93C.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.