Primăria Craiova a dat startul la iarna oficială

0
82

Cererile pentru ajutorul de căldură au pornit către asociaţiile de proprietari din Craiova. Pentru a putea beneficia de subvenţie pentru luna noiembrie, locatarii trebuie să le completeze şi să le depună în următoarele două săptămâni. În iarna trecută, peste 13.000 de craioveni de la blocuri au beneficiat de deducere din preţul facturii, 2.000 de craioveni au primit ajutor financiar pentru încălzirea cu gaze naturale şi aproape 300 de craioveni au beneficiat de ajutor pentru încălzirea cu lemne.   

Potrivit autorităţilor locale, din această săptămână s-a început distribuţia cererilor pentru ajutorul de căldură, noiembrie fiind considerată prima lună a sezonului rece. Ca şi până acum, craiovenii vor depune cereri pentru subvenţie în funcţie de modul cum se încălzesc. Astfel, dacă folosesc centrale pe gaze, îşi vor ridica singuri cererile de la sediul G.D.F. Suez Craiova Dolj (de pe strada ”Bibescu” nr.15) sau de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, al Primăriei Craiova (de pe strada ”Mitropolit Firmilian” nr.14). La acelaşi birou al municipalităţii vor fi aşteptaţi şi cei care se încălzesc cu lemne sau cărbuni şi solicită un ajutor de căldură. Cei mai mulţi craioveni însă locuiesc la bloc şi se încălzesc în sistem centralizat, cu energie termică. În cazul acestora, autorităţile precizează că respectivele cereri se vor distribui, ca şi până acum, prin intermediul asociaţiilor de proprietari.

Minciunile se amendează

Autorităţile locale spun că solicitanţii trebuie să mai depună, alături de cererile-tip, şi o declaraţie pe proprie răspundere. Titularul acesteia trebuie să precizeze care este componenţa familiei sale şi care sunt veniturile pe care le au, separat, membrii familiei. În aceeaşi declaraţie trebuie să apară şi bunurile mobile şi imobile pe care familia le deţine. ”Toate aceste amănunte sunt obligatorii pentru că acest ajutor de căldură se va acorda în funcţie de veniturile familiei şi în funcţie de starea sa materială. Nerespectarea acestor lucruri se sancţionează cu amendă de la 200 de lei până la 1.000 de lei”, menţionează reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Craiova. Alături de aceste documente, solicitanţii sunt aşteptaţi şi cu dovezi prin care să demonstreze cele declarate. Printre acestea, adeverinţele de salariu net de la serviciu sau cupoanele de pensie pentru pensionari.  Dacă în familie se află şi elevi sau studenţi, aceştia trebuie să aibă adeverinţă de la şcoală în care să se precizeze dacă beneficiază sau nu de bursă.

Cât de sărac trebuie să fii

Regulile sunt stricte şi în privinţa veniturilor. Printre actele care se cer în acest an se numără şi adeverinţa eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile. Pentru a beneficia de ajutor de căldură, solicitanţii nu trebuie să deţină o altă casă în afara de cea de domiciliu şi nici să dispună de o curte mai mare de 1.000 de metri pătraţi în oraş şi 2.000 de metri pătraţi în zona rurală. De asemenea, nu trebuie să aibă nici maşini de mare capacitate, cum ar fi microbuse, autobuze, remorci sau maşini de lux, precum iahturi, bărci cu motor sau şalupe. Sunt scoşi de pe listă şi cei care au în proprietate utilaje agricole sau pentru prelucrat lemnul, cum ar fi tractoare, combine, gatere. În bancă nu trebuie să aibă depuneri mai mari de 3.000 de lei, iar dacă stă la curte să nu deţină în gospodărie mai multe animale decât 3 bovine, 5 porcine, 20 de ovine şi caprine sau 15 familii de albine.

Cea mai mare subvenţie pentru cel mai mic venit

Pentru cele cinci luni de iarnă, din noiembrie şi până în martie, inclusiv, craiovenii pot beneficia de o subvenţie la căldură, acordată prin deducere, în funcţie de venitul pe membru de familie. Pentru abonaţii de la bloc cea mai mare subvenţie, de 100%, se acordă celor cu un venit de până la 155 de lei pe membru şi primesc ajutoare sociale conform Legii 416. Dacă nu sunt beneficiari ai acestei legi şi totuşi au venit mic, de până la 155 de lei, vor beneficia de o deducere de 90% din plata facturii totale. Cei care se încadrează între 155,1 şi 210 lei pe membru de familie vor beneficia de o deducere de 80%; cei cu venituri între 210,1 şi 260 de lei – de 70%, cei cu venituri pe membru de familie între 260,1 şi 310 lei – de 60%, cei cu venituri între 310,1 şi 355 de lei – de 50%; cei cu venituri între 355,1 şi 425 lei – de 40%; cei cu venituri între 425,1 şi 480 de lei – de 30%; cei cu venituri între 480,1 şi 540 de lei – de 20%, cei cu venituri între 540,1 şi 615 lei – de 10%. Cea mai mică subvenţie, de numai 5% din plata facturii, este acordată celor cu venituri mai mari, dar care să fie cuprinse între 615,1 şi 786 de lei.

15.000 de craioveni, beneficiarii de anul trecut

În  iarna trecută au beneficiat de ajutoare de căldură aproximativ 15.000 de craioveni care locuiesc la bloc, peste 2.000 de craioveni care se încălzesc cu gaze şi aproape 300 care se încălzesc cu lemne. Numărul acestora a fost considerat mai mic în raport cu o iarnă în urmă, în sezonul rece 2010-2011 când  numărul beneficiarilor de subvenţii pentru căldură a fost aproape dublu. Autorităţile au explicat atunci că solicitanţii au devenit mai puţini din cauza condiţiilor mai drastice impuse de modificările legale. Categoria bunurilor nu a fost considerată una foarte restrictivă întrucât mai puţini craioveni locuiesc la case. În schimb, categoria noilor grile de venit, care au fost stabilite pornindu-se de la o valoare mai mică, a fost cea care a schimbat componenţa beneficiarilor de la blocuri. În acest an, autorităţile locale se aşteaptă la acelaşi număr de solicitanţi, dat fiind faptul că nu s-a schimbat nimic în privinţa criteriilor. Nu este exclusă nici o creştere sensibilă a numărului doritorilor, care este pusă pe seama faptului că factura se menţine la acelaşi preţ.