Prezentarea perspectivei Polilor metropolitani în perioada de programare 2014-2020

0
75
Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia: „Dezvoltarea echilibrată a unei zone metropolitane conduce la aplicarea unei strategii la nivelul arealului, atât în plan social, cât şi în plan economic, având ca rezultat reducerea disparităţilor şi dezvoltarea urbană sustenabilă, creşterea gradului de atractivitate investiţional şi de asemenea definirea unui portofoliu de proiecte care să reflecte nevoile de dezvoltare ale fiecărei localităţi”.

Timp de trei zile, începând de ieri, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în parteneriat cu Primăria municipiului Craiova şi Asociaţia de Dezvoltare Regională Zona Metropolitană Craiova, organizează o întâlnire de lucru la care participă coordonatorii polilor de creştere, reprezentanţi ai MDRT, MAEur, Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară şi alte instituţii, având ca scop analiza stadiului implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare pentru perioada de programare 2007 – 2013, precum şi prezentarea perspectivei Polilor metropolitani în perioada de programare 2014 – 2020. Astăzi, vor avea loc mai multe vizite de lucru la locul de implementare al următoarelor proiecte ce fac parte din PID al Polului de Creştere Craiova: „Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova”, finanţat din POR, Axa 1 – beneficiar UAT Craiova; „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”, finanţat din POR Axa 1 – beneficiar UAT Craiova „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”, finanţat din POR, Axa 4 – beneficiar UAT Craiova; „Consolidare, restaurare şi refunţionalizare cu valorificare patrimoniu cultural – imobil str. Brestei, nr. 24, Craiova”, finanţat din POR, Axa 5 – beneficiar Arhiepiscopia Craiovei; „Consolidare, restaurare şi modernizare la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova”, finanţat din POR, Axa 5 – beneficiar UAT Dolj; „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova” finanţat din POR Axa 1 – beneficiar UAT Craiova.

16 proiecte aflate pe lista prioritară

PID al Polului de Creştere Craiova conţine 93 de proiecte, din care 25 au ca sursă de finanţare Programul Operaţional Regional,  Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (16 proiecte prioritare şi 9 rezervă). Valoarea totala a celor 93 de proiecte este de 1.042.508.949,13 euro, echivalent a 4.482.788.481,27 lei. Alocarea financiară pentru Axa 1 Pol de Creştere Craiova este de 95,5 milioane euro. Până în prezent, au fost depuse toate cele 16 proiecte aflate pe lista prioritară (8 proiecte de infrastructură urbană, 3 proiecte de infrastructură de afaceri şi 5 proiecte de infrastructură socială cu o valoare nerambursabilă de 435.215.766,57 lei (101.212.968,97 euro), reprezentând 106% din valoarea alocată pentru polul de creştere Craiova. Au fost contractate 7 proiecte  cu o valoare nerambursabilă  de 320.921.125,61 lei (74.632.819,91 euro), reprezentând 78,14% din valoarea alocată pentru polul de creştere Craiova.

Dezvoltarea urbană sustenabilă

În contractare se află 8 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 86.399.311,40 lei (20.092.863,12 euro), reprezentând 21,03% din valoarea alocată pentru polul de creştere Craiova. În curs de evaluare se află un  proiect cu o valoare nerambursabilă de 27.895.329,56 lei (6.487.285,94 euro), reprezentând 6,80% din valoarea alocată pentru polul de creştere Craiova.  „Schema de finanţare a POR, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere este o schemă-pilot care a funcţionat în baza unor planuri integrate de dezvoltare punând accent pe abordarea strategică. Propunerea ADR SV Oltenia, pentru perioada de programare 2014 – 2020, este aceea de a structura  două categorii de funcţiuni, aplicabile pentru zona metropolitană, care să integreze: zona centrală – cu funcţiuni administrative şi de asemenea referitoare la comerţ, sănătate, turism, recreere, infrastructură educaţională, comunicare, socializare, şi zona de interferenţă rural-urbană – cu funcţiuni referitoare la transportul intermodal, agrement, zone comerciale vaste, pieţe de gross, zone rezideţtiale, proiecte pentru protecţia mediului”, a precizat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.