Profesorii, în căutarea echivalării creditelor profesionale transferabile

0
410
Cadrele didactice din Dolj au intrat, deja, în ceea ce ţine de sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. Sunt mai multe etape care trebuie trecute, prima având finalizarea pe 15 septembrie. Echivalarea creditelor profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue se face pentru anul şcolar precedent , respectiv 2018 – 2019.

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5562/07.10.2011 – Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, toţi directorii şcolilor din judeţ, precum şi responsabilii cu perfecţionarea trebuie să prezinte cadrelor didactice normativele în vigoare şi calendarul desfăşurării activităţilor. Astfel, în perioada 2 – 15 septembrie 2019, vor fi depuse dosarele la unitatea de învăţământ unde profesorii îşi desfăşoară activitatea, care vor fi înaintate Consililului de Administraţie al şcolii, urmând să fie constituită şi Comisia de echivalare. În intervalul 20 – 30 septembrie, vor fi analizate dosarele, apoi având loc eliberarea adeverinţelor de echivalare şi transmiterea situaţiei finale către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

Dispoziţii care trebuie urmate
Sunt mai multe dispoziţii legale care trebuie îndeplinite, fiecare cu specificul său. Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile are mai multe concepte de bază: învăţarea pe tot parcursul vieţii; învăţarea în contexte formale; învăţarea în contexte non-formale; învăţarea în contexte informale; rezultatele învăţării; evaluarea rezultatelor învăţării; etc. Aplicarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii presupune recunoaşterea şi validarea prin sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control în contexte formale, non-formale şi informale. Personalul didactic, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe  periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de cinci ani, considerat de la data promovării examenului de definitivat în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Se echivalează cu 90 de credite participarea la următoarele forme de organizare a formării continue: personalul didactic care a obţinut, în perioada amintită, gradul I sau II; personalul didactic din antepreşcolar, preşcolar sau din învăţământul general obligatoriu, care a obţinut o diplomă de „Master”; cei care au luat doctoratul; cadrele didactice care au absolvit un program de coversie profesională, prin studii postuniversitare. Cu 60 de credite se echivalează absolvirea unui curs postuniversitar didactic. Până la 15 puncte se pot obşine din recunoaşterea învăţării non-formale şi informare.