Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României de astăzi

0
335

I.                  PROIECTE DE ORDONANŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

3.     PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG.pdf

II.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-18.pdf

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extindere cimitir militar în cazarma 3430 Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-19.pdf

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Administraţia Poturilor Maritime” -S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-20.pdf

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Esplanada” în “Cartierul pentru Justiţie” şi “proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti” precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-21.pdf

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identității Naţionale a bunului imobil “Casa Gănescu”, pentru stabilirea sediului Muzeului Naţional “Constantin Brâncuși”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGANEXA.pdf

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unui imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA.pdf

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernulu0i nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-22.pdf

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Bazei sportive “Complex Sportiv Forex Brașov”, situat în municipiul Brașov, strada Turnului nr. 1

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-23.pdf

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA-2-2.pdf

III.           MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicații Navale “Radionav” – S.A. Constanța

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO-3.pdf

IV.           PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative parlamentare