Se întrerupe furnizarea energiei termice asociațiilor rău platnice

0
373

Termo Urban Craiova SRL aduce la cunoștința asociațiilor de proprietari că în conformitate cu Art.42 alin.(11) din Legea serviciilor comunitare publice nr.51 din 08.03.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.254 din 21.03.2006 și republicată în Monitorul Oficial nr.121 din 05.03.2013, “Dacă sumele datorate de utilizator, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță”.

Pentru a nu mai fi puși în situația delicată de a plăti penalități de întârziere către Complexul Energetic Oltenia, din cauza neachitării în termen a facturilor de către asociațiile de proprietari, Termo Urban Craiova SRL a emis un număr de 92 de notificări asociațiilor care au depășit termenul legal de 45 de zile pentru achitarea facturii lunii aprilie 2021.

Depășirea termenului legal de 45 de zile de către asociațiile de proprietari, pentru sumele datorate, generează penalități, lucru pe care Termo Urban Craiova SRL dorește să îl evite și/sau să-l minimizeze cât mai mult posibil.

Din cele 92 de asociații de proprietari notificate, 50 de asociații au efectuat plata integrală, 17 asociații au efectuat plați parțiale și 25 de asociații nu au efectuat plăti .

Din cele 25 de asociații care nu au efectuat plăti, 15 asociații au depășit termenul legal de preaviz de 5 zile lucrătoare .

Pentru aceste 15 asociații de proprietari Termo Urban Craiova SRL va întrerupe furnizarea energiei termice începând cu data de 12.07.2021 .

6 NICOALE TITULESCU 30.06.2021 24543.93
47 CORNITOIU 30.06.2021 24339.94
122 BIG 30.06.2021 22183.23
15 CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 19920.71
1 HENRI COANDA 01.07.2021 13866.46
11 EROILOR 01.07.2021 12282.32
BL 13 CRAIOVITA NOUA 01.07.2021 12006.99
BL 73AP THEODOR AMAN 01.07.2021 7118.77
162B CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 4535.60
BL 115B DACIA CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 2935.77
CARPATI CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 2806.79
6 LAPUS 30.06.2021 2407.67
BL 10A CALEA BUCURESTI 30.06.2021 2237.22
BL C9 SC.3 CALEA BUCURESTI 30.06.2021 489.84
3T CRAIOVITA NOUA 01.07.2021 413.54
TOTAL GENERAL   152088.78