Clarificări ale societăţii civile cu privire la reglementarea şi aplicarea corectă a voluntariatului / Stagii de practică şi internship

0
350

Voluntariatul, stagiul de practică şi internshipul sunt activităţi diferite, care trebuie reglementate şi aplicate diferit, conform tuturor actorilor implicaţi. „Pe această cale dorim să atragem atenţia autorităţilor publice, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi tuturor parlamentarilor implicaţi în dezbaterile publice şi a propunerilor de modificări legislative aduse în ultima perioadă celor trei practici, să analizeze atent şi să diferenţieze corect aplicarea celor trei concepte. Recomandăm de asemenea dialogul constant cu societatea civilă, tinerii şi angajatorii, precum şi analiza contextului european şi a exemplelor de buna practică din alte state membre UE pentru ca fiecare din cele trei concepte sa fie definite şi aplicate corect”, a subliniat Anca Năstase, director executiv al Federaţiei „Volum”

Contract civil de prestări de servicii

Potrivit Legii 195/2001, republicată, voluntariatul este o activitate desfăşurată exclusiv de organizaţii de drept public sau privat fără scop patrimonial şi fără scop lucrativ. Managerul Federaţiei „Volum” ne-a mai subliniat faptul că, în accepţiunea domniei sale, voluntariatul se referă la activităţi exclusiv de interes public şi comunitar cum sunt asistența şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, educaţie, sănătate, sport, protecţia mediului etc. „Activitatea de voluntariat nu este remunerată, se desfăşoară din proprie iniţiativă de orice persoană fizica, şi este reglementă printr-un contract-cadru de voluntariat. Conform legii, este interzisă încheierea contractului de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective”, a mai spus Anca Năstase.

Practica se desfăşoară în baza unui contract-cadru

Directorul executiv al Fundaţiei „Volum” ne-a mai precizat că practica sau stagiul de practică este o condiţie obligatorie pentru studenţi pentru încheierea studiilor superioare. Potrivit Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi Ordinului 3955/2008 privind cadrul general de organizare a stagiilor de practică, aceasta presupune desfăşurarea de activități practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice și formarea abilităţilor în concordanţă cu specializarea sa. „Practica se desfăşoară în baza unui contract-cadru între organizator (instituţia de învăţământ) şi partenerul de practică (societatea comercială, instituţia sau orice altă persoană juridică). Durata practicii este cuprinsă în planul de învățământ, iar practicantul poate fi angajat de partenerul de practică pe baza unui contract de muncă pe perioada determinată, conform legislației în vigoare”, a subliniat directorul Federaţiei „Volum”

Voluntariatul nu poate fi instituţionalizat!

Deşi nu este încă reglementat legal în România, internshipul reprezintă una din cele mai folosite practici prin care absolvenţii sunt introduşi pe piața muncii. Conceptul de internship s-a dezvoltat în România odată cu cel de companie multinaţională, iar aplicarea sa a suferit modificări şi adaptări provenite de la nivel european, prin angajatorii multinaţionali. „La acest moment există numeroase programe locale sau naţionale de internship organizate în baza unui contract de muncă pentru tinerii care şi-au încheiat studiile şi nu au experienţă pe piaţa muncii. Decizia de a remunera sau nu persoanele care iau parte la un astfel de program rămâne la alegerea angajatorului. „Dorim, de asemenea, să clarificăm faptul ca spre deosebire de stagiile de practică şi internship care se desfăşoară instituţionalizat, fie că vorbim de Codul Muncii sau Legea Educaţiei Naţionale, voluntariatul se desfăşoară în cadrul organizaţiilor neguvernamentale, din proprie iniţiativă şi în folosul unei cauze sociale sau comunitare. Prin urmare, voluntariatul nu poate fi instituţionalizat şi nu susţinem centralizarea instituţională a mişcării de voluntariat din România, practică ce nu se regăseşte în nici un stat membru al Uniunii Europene”, a spus Anca Năstase.


Anca Năstase, director Federaţia „VOLUM”: „Ne manifestăm deschiderea de a participa la dialog constructiv cu autorităţile publice şi toate partidele politice implicate în modificări legislative. Mai mult decât atât, prin afilierea Federaţiei VOLUM la Centrul European de Voluntariat, avem capacitatea de a oferi expertiză europeană privind practica în domeniu din majoritatea statelor membre Uniunii Europene”.


VOLUM este Federaţia care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România. Înfiinţată în anul 2010, la iniţiativa Pro Vobis – Centrul de Resurse pentru Voluntariat, VOLUM este o organizaţie umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel naţional, ce are în componență 50 de organizaţii neguvernamentale. Federația VOLUM este afiliată Centrului European de Voluntariat, cea mai mare platformă din domeniul voluntariatului cu reprezentare în toate statele membre UE, și care elaborează politici publice in domeniu la nivel European.