Spania trece, discret, sub tutela Bruxellesului

0
136
Mariano Rajoy

În schimbul ajutorului de pânã la 100 de miliarde de lei pentru bãnci ºi a prelungirii termenului pentru reducerea deficitului public, Madridul va majora TVA-ul, îi va obliga pe funcþionarii publici sã lucreze mai mult, dar fãrã sã primeascã ceva în plus, ºi va reduce salariile bancherilor. Premierul Mariano Rajoy le-a explicat ieri deputaþilor urmãtoarea serie de mãsuri de austeritate, iar Consiliul de miniºtri va adopta de vineri proiectele de lege, scrie ziarul „Le Figaro” în ediþia de marþi. Aceste mãsuri foarte nepopulare seamãnã cu cele impuse þãrilor europene plasate sub tutelã internaþionalã (Grecia, Portugalia, Irlanda): majorarea TVA de la 18% la 21%, TVA redusă, pentru unele produse şi servicii, va fi modificată de la 8% la 10%, diminuarea cheltuielilor statului, inclusiv prin renunţarea la prime acordate angajaţilor publici, reducerea numărului de consilieri locali, renunţarea la o deducere fiscală acordată pentru achiziţia de case şi scăderea ajutoarelor pentru şomaj. Cu toate astea, guvernul spune cã a acþionat din proprie voinþã. Deblocarea unei prime tranºe, de 30 de miliarde de euro, pentru recapitalizarea bãncilor spaniole, nu ar avea nici o legãturã cu noile mãsuri de austeritate care urmeazã a fi luate. „Nu existã condiþii noi: Spania trebuie, pur ºi simplu, sã meargã pe calea reducerii deficitului”, susþine ministrul economiei, Luis de Guindos.

Executivul prezintã planul de salvare a bãncilor ºi reeºalonarea obiectivelor de deficit ca pe o victorie naþionalã. „Vom primi un credit pe termen lung, cu o perioadã de graþie mai lungã ºi o dobândã foarte micã”, a explicat Luis de Guindos. „ªi am mai obþinut încã un an pentru atingerea obiectivelor de deficit, fãrã condiþii noi”, a insistat ministrul. În realitate, Spania va fi supravegheatã îndeaproape. Guvernul, care respinge chiar termenul de „salvare”, trebuie sã accepte vizitele periodice ale troicii, FMI, BCE ºi Comisia Europeanã, care asigurã monitorizarea planurilor de salvare a Greciei, Irlandei ºi Portugaliei. Reprezentanþii acestor instituþii se vor deplasa odatã la trei luni în Spania, pentru a vedea ce au fãcut Ministerul Economiei ºi Banca Centralã a Spaniei. În timp ce Madridul se laudã cã a evitat „orice condiþionare macroeconomicã”, nu a putut, în schimb, sã facã nimic în ceea ce priveºte reglementarea bãncilor. Unitãþile de creditare care vor primi fonduri europene vor trebui sã constituie o bancã numitã „bad bank”, în care sã plaseze activele cu probleme, idee respinsã mult timp de guvernul Rajoy.