Liceul Tehnologic Auto din Craiova, la ceas aniversar, cu un trecut glorios şi cu un viitor promiţător

0
3306

Liceul Tehnologic Auto din Craiova este la ceas aniversar, având în spate un trecut glorios, un prezent foarte bun şi un viitor dătător de speranţe. Aici sunt şcolarizaţi , în principal , elevi în învăţământul tehnologic professional şi dual, dar nici partea teoretică nu este lăsată deoparte.

La 6 martie 1866, Costache Dima Popovici, unul dintre bogaţii negustori craioveni, îşi lasă averea, compusă din mai multe case în Craiova, precum şi câteva moşii în judeţele Dolj şi Romanaţi, în administraţia primăriei comunei Craiova ca, după moartea sa, “fără cea mai mică întârziere a pune în fapt fondarea unui institut de fete în casele mele….” În 1869, la doi ani după moartea lui Costache Dima, primăria oraşului Craiova trece la punerea în practică a prevederilor testamentare prin inaugurarea şcolii în localul de pe strada “Mitropolit Firmilian” nr.14 – Craiova. Prima directoare a şcolii a fost Emma Theaodorian, sora omului politic Eugeniu Carada. Ea a condus institutul timp de două decenii impunându-l în reţeaua şcolilor craiovene. Timp de mai bine de şase decenii Institutul “Costache Dima Popovici” a rămas în afara reţelei învăţământului de stat, absolventele bucurându-se doar de însuşirea unei meserii, fără ca această calitate să fie recunoscută oficial. Între 1921-1929 Fundaţia “Popovici” şi-a pierdut caracterul de şcoală, devenind cămin pentru fetele venite să urmeze alte şcoli din oraş. Începând cu 1931, institutul devine Şcoala de menaj “Costache Dima Popovici”. Din iniţiativa ajutorului de primar Maria Popp se trece la reorganizarea şi aşezarea ei în reţeaua şcolilor similare din cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice. În perioada 1931-1949, şcoala a funcţionat fără întrerupere,  pregătind eleve în specialităţile spălat, călcat, croitorie, ornamentaţie, bucătărie şi ţesătorie, pregătire ce se făcea în paralel cu pregătire teoretică, îndeosebi cu caracter uman. În cadrul şcolii, în anul 1948 a funcţionat şi un gimnziu unic, cu o singură serie de 35 absolvenţi. Din anul 1949 şi până în anul 1955, a fost “Şcoala medie tehnică mixtă de drumuri şi lucrări de artă”, îşi schimbă profilul în urma reorganizării învăţământului şcolar şi tehnic şi va cuprinde o şcoală profesională şi una tehnică, apoi se transformă în Şcoala Profesională Auto care a pregătit mecanici şi electricieni auto, atât la cursuri de zi cât şi la cursuri serale. În anul 1964, Şcoala Profesională Auto a devenit Grup Şcolar Auto, deoarece s-a înfiinţat şi şcoala de maiştri auto. În anul 1974,  pe lângă Grupul Şcolar Auto s-a înfiinţat Liceul Industrial Auto nr.4 iar,  din 1981-1982, devine Liceul Industrial nr.4, în cadrul căruia, în 1990-1991 se înfiinţează o secţie de real, o secţie de uman şi o secţie cu profil sportiv-fotbal. Din anul 1990, prin renunţarea, atât de către Centrala de Reparaţii Auto, cât şi de către Întreprinderea de Reparaţii Craiova, de a mai susţine material sau chiar formal şcoala, Liceul Industrial Auto nr. 4 s-a transformat în Liceul Teoretic ,,Traian Demetrescu”. Numele i-a fost dat în memoria poetului craiovean a cărui statuie se află în apropierea sediului unităţii şcolare.Tot din anul şcolar 1990-1991 s-a înfiinţat şi Liceul Teoretic cu secţia sportivă fotbal. Din anul 1991, s-a revenit la specializarea cunoscută de profil industrial auto, denumindu-se Grup Şcolar Industrial ,,Traian Demetrescu”. Începând cu anul şcolar 2004-2005, Grupul Şcolar Industrial „Traian Demetrescu”, Craiova se comasează , prin fuziune, cu Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.1, acesta fiind continuatorul Liceului Industrial ,,Tudor Arghezi”; îşi schimbă sediul pentru prima dată de la înfiinţare şi funcţionează în localul de pe b-dul Decebal nr. 105, schimbându-şi denumirea în Grupul Şcolar „Traian Demetrescu”, dar păstrând profilul tehnic şi clasele cu profil vocaţional sportiv-fotbal.Anului şcolar 2012-2013, a adus şi schimbarea numelui grupului nostru în LICEUL TEHNOLOGIC AUTOCRAIOVA.

Unitatea şcolară are sediul pe platforma industrială de est a Municipiului Craiova, având ca vecini, la est S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., la vest S.C. Cummins Generator Technologies S.A., la sud Facultatea de Electrotehnică şi la nord cartierul Lăpuş. Liceul Tehnologic Auto Craiova, furnizor de servicii educaţionale în domeniul pregătirii profesionale a forţei de muncă specializată nivel  3, 4 şi 5, asigură servicii de educaţie şi formare profesională în domeniul de tehnic pentru tinerii şi adulţii din Municipiul Craiova, judeţul Dolj şi din alte zone ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, pregătind specialişti competitivi pentru piaţa de muncă europeană, care să contribuie la creşterea potenţialului economic şi social al zonei şi al ţării. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO  şi Proiectele implementate

LTA Craiova are foarte multe proiecte europene implementate, din 2019 fiind declarată “Şcoală Europeane”, iar, din 2021, este acreditată “Erasmus +”, prin care are mai multe facilităţi de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea de proiecte. Prezentăm lista programelor dezvoltate de LTA Craiova.

-ERASMUS+ VET-“Practicăm pentru viitorul nostru” 2015‐1‐RO01‐KA102‐014373-127201,00 EUR

-ERASMUS+ Educaţie şcolară„E-TEACHER”2015-1-RO01-KA101-014361 -30875,00 EUR

-ERASMUS+ VET„Noi învăţam practicând “2018-1-RO01-KA102-047923-102 492,00 EUR

-ERASMUS+ VET„Noi învăţam practicând “2018-1-RO01-KA102-047923-102 492,00 EUR

-Proiectul  ROSE„AI O ŞANSĂ URMÂND LICEUL AUTO, CRAIOVA (ASUL AUTO CRAIOVA)”Acord de grant nr. 369/SGL/RII din 01.10.2018

688 216 Lei

-Proiectul  POCU„PROFESIONISTII DE MAINE “POCU/633/6/14/1309042375849,19 LEI

Liceul tehnologic Auto aobţinut ACREDITAREA ERASMUS+ în domeniul formării profesionale( Accesarea facilă a fondurilor europene până în anul 2027 pentru formarea profesională atât a elevilor cât şi a profesorilor).

REALIZĂRI:

Dotarea obţinut de către liceu din fonduri structurale, europene şi de la parteri (proiectul ,,Adoptă un Liceu,,) însumează mai mult de 1.000.000 de euro.

-PESTE 500 ELEVI BENEFICIARI AI PROIECTELOR FINANŢATE PRIN FONDURI EUROPENE

-PESTE 31 PROFESORI BENEFICIARI AI PROIECTELOR FINANŢATE PRIN  FONDURI EUROPENE

-OBŢINEREA TITLULUI “ŞCOALĂ EUROPEANĂ”2019

-DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CU O FREZĂ CU COMANDĂ NUMERICĂ,UN STRUNG CU COMANDĂ NUMERICĂ,SIMULATORDE SUDURĂ, 150 LAPTOP-URI,TABLE INERACTIVE, IMPRIMANTE, SOFT-URI, VIDEOPROIECTOARE

MODERNIZAREA ATELIERELOR, LABORATOARELOR ŞI SĂLILOR DE CLASĂ.

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO are o poziţia dominantă în judeţul Dolj, pentru o serie de meserii: sudor, operator la maşini cu comandă numerică, sculer – matriţer, mecanic auto), dar şi o relaţie privilegiată cu agenţi economici importanţi din judeţul Dolj(S.C. FORD ROMÂNIA S.A., S.C.CASA NOASTRĂ S.R.L., SC CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES SA, SITCO – SERVICE Craiova).

“Onorându-şi statutul de Şcoală europeană, LICEUL TEHNOLOGIC AUTO oferă elevilor oportunitati diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un invăţâmant de înaltă calitate, model al formării profesionale a elevilor, în parteneriat cu industria şi comunitatea locală, dezvoltând respectul faţă de valorile europene şi naţionale”, a precizat prof. Nicoleta Troanţă, director al LTA Craiova .