S-a dat startul “titularizării” în învăţământul preuniversitar

0
749

A început înscrierea pentru concursul de Titulariazare din învăţământ, conform metodologiei Ministerului Educaţiei. Astfel, vorbind de legislaţie, absolvenţii de studii de licenţă dar şi cadrele didactice cu statut de suplinitori ori titularii care vor să se detaşeze sau să se transfere prin concurs se pot înscrie la concursul de titularizare. Pentru posturile vacante şi rezervate din judeţul Dolj au fost organizate trei centre de înscriere în Craiova, limita de înscriere fiind 17 mai.

Pentru cei intresaţi, mai sunt la dispoziţie patru zile la dispoziţie pentru depunerea dosarului. Înscrierile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice au debutat, ieri, la ora 12:00. Pentru posturile din şcolile şi grădiniţele din Dolj au fost organizate trei centre de înscriere, pe discipline, în Craiova. “Avem trei Centre de înscriere, în Craiova, fiecare pe specificul său. Astfel, vorbim despre Liceul Energetic Craiova, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova şi Liceul “Matei Basarab” Craiova. În toate aceste locaţii, se vor aplica măsurile sanitare impuse de Starea de alertă, din cauza pandemiei de COVID – 19″, a precizat prof.  Alexandru Gîdăr, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Lista este următoarea: Liceul Energetic Craiova – disciplinele arondate fiind Limba şi literatura română, Limba latină, Limbi moderne, Limba rromani, Socio- Umane, Istorie, Geografie, Arte şi Învăţământ special; Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Educaţie Fizică şi Sport, Religie, Discipline tehnice, Informatică; Liceul “Matei Basarab” Craiova – Învăţători, Educatoare.

Alexandru Gîdăr: “Respectăm măsurile impuse în starea de alertă”

În conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei, nr. 2816/DGIP/07.05.2021, intră în vigoare mai multe prevederi legale, care trebuie respectate. Astfel, absolvenţii promoţiei 2021 şi ai respectivului an, prin programele de pregătire psihopedagogică, oferite de departamentele pentru pregătirea presonalului didactic/depratamentele de specialitate cu profil psihopedagogic , au obligaţia de a prezenta adeverinţa de absolvire a studiilor/programelor de pregătire psihopedagocică, în perioada 13 – 16 iulie 2021. În mod excepţional, în situaţia în care absolvenţii promoţiei 2021 nu prezintă adeverinţa de absolvire în termenul amintit, aceştia vor fi primiţi la proba scrisă din data de 21 iulie,  doar în condiţiile prezentării adeverinţei de absolvire a studiilor/programelor de pregătire psihopedagogică. Mai multe ne spune prof. Alexandru Gîdăr: “În condiţiile menţinerii stării de alertă, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, la data depunerii cererii de înscriere la concurs, pentru Dolj, în care se prezintă la repartizare. După afişarea datelor candidaţilor înscrişi, candidatul care observă erori în datele afişate informează, în scris, prin poştă electronică, Inspectoratul Şcolar, în vederea corectării acestora, până cel târziu la data de 16 iulie, la adresa titularizare2021@isjdolj.ro. În cazul în care sunt candidaţi care solicită atât înscrierea pentru concurs, cât şi pentru repartizare în baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific, aceştia trebuie să depună două cereri de înscriere (una pentru concurs şi una pentru repartizare în baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific). Mai menţionez că , pentru detaşarea cadrelor didactice titulare, la cerere, prin concurs specific, nu este necesar avizul pentru detaşare de la unitatea la care cadrul didactic este titular. De asemenea, pe 25 iunie se va afişa lista centrelor de concurs, în care se va desfăşura proba scrisă, pe 21 iulie. Respectăm măsurile impuse în starea de alertă”.