Anunţ public SC Lucky Argro SRL

0
1019

SC Lucky Argro SRL, titulară alproiectului  ”Construire corp C1- P+1- spaţiu comercial şi birouri, corpuri C2, C3 parter -depozitare, împrejmuire teren, puţ forat şi B.E.V.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire corp C1- P+1- spaţiu comercial şi birouri, corpuri C2, C3 parter -depozitare, împrejmuire teren, puţ forat şi B.E.V.”, propus a fi amplasat în com. Malu Mare, sat Preajba, T 122, P 28, 29.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.