Un nou număr al revistei „Scrisul Românesc”

0
2255

A apărut numărul 4 (224) pe anul în curs al revistei „Scrisul Românesc”, în acelaşi format îngrijit, cu nu puţine texte de reală calitate, nu doar stilistică, cât mai ales documentară. Chiar dacă nu deschide numărul de revistă, salutar este comentariul literar „Curba destinelor umane: Fănuş Neagu – 90”, semnat de prof. Marian Barbu –un critic avizat- care propune o retrospectivă a operei autorului „Îngerul a strigat” (1968) reamintind că la 5 aprilie a.c. ar fi împlinit 90 de ani. În orice pagină de proză scrisă de Fănuş Neagu se simte pulsul unui temperament la un pas de explozie. Marian Barbu conchide în cronica sa literară –rotundă şi coerentă- că Fănuş Neagu se apropie de sacru inventând un baroc cu aceeaşi voluptate pozitivă cu care o făceau înaintaşii săi iluştri. Se fac referiri şi la „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, „Pierdut în Balcania” şi alte texte memorabile, reamintindu-se şi harul de autentic, dacă nu inegalabil, comentator sportiv (Cronici de carnaval, Ed. Stadion, 1972). Semnalăm din cuprinsul revistei: Rembaud risipitorul (Ion Lascu), Ion Caraion (Florea Firan), Petru Lucaci, debordanta expresivitate atonală (Emilian Ştefârţă), Valer Dellacheza 80 (Cl. Miloicovici), Joyce – Portret al artistului ca dramaturg (Rodica Grigore). Un număr… excepţional!