Legea privind regimul deşeurilor: Noi cerinţe privind elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

0
200

La iniţiativa Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a adoptat Legea privind regimul deşeurilor. Deoarece sunt prevăzute reglementări menite să asigure protecţia mediului, legea instituie obligaţia de a trata deşeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra acestuia şi a sănătăţii populaţiei, prin încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deşeurilor şi reducerea consumului de resurse. Actul normativ crează cadrul legal privind măsurile şi procedurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora. Prin implementarea prevederilor acestei legi se urmăreşte clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor, aplicarea ierarhiei deşeurilor în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor precum şi sprijinirea utilizării materialelor reciclate. De asemenea, prin această lege se introduc noţiunile de încetare a statutului de deşeu, prevenire şi pregătire pentru reutilizare. Un alt element de noutate constă în introducerea răspunderii extinse a producătorului pentru a consolida reutilizarea, prevenirea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor. De asemenea, este introdusă obligaţia producătorilor de deşeuri de a realiza obiectivele de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare a deşeurilor. Un alt element prezent în Legea privind regimul deşeurilor constă în facilitarea colectării separate şi tratarea adecvată a biodeşeurilor în vederea producerii de compost fără riscuri pentru mediu şi a altor materiale bazate pe bio-deşeuri dar şi distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării, colectarea deşeurilor şi stocarea acestora înaintea tratării lor. În actul normativ sunt introduse măsuri de stimulare a creării unor reţele de reutilizare şi reparare prin sprijinirea acestora, prin utilizarea unor instrumente economice şi se stabilesc programele de prevenire a generării deşeurilor pe baza indicatorilor adoptaţi de către Comisia Europeană. De asemenea, Legea introduce o serie de cerinţe noi privind elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor.