De la analiza SWOT a sectorului ceramicii artistice la analiza nevoilor

0
362

Cea de-a doua întâlnire de parteneriat a proiectului CLAY (Sprijin intersectorial pentru IMM-urile inovative și competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice) a avut loc în zilele de 6 și 7 februarie 2019, în Limoges (Franța).

Partenerii, venind din Italia, Finlanda, Franța, Portugalia, România și Spania s-au adunat la Limoges pentru cel de-al doilea Eveniment de Învățare Interregională (EIL) al proiectului, cu scopul principal de a discuta analiza sectorială efectuată de către parteneri în Semestrul 1 (iunie – noiembrie 2018), constând într-un studiu teritorial aprofundat, pentru a înțelege principalele caracteristici ale sectorului ceramicii artistice.

Proiectul CLAY, de fapt, prin schimbul celor mai bune practici și soluții în rândul partenerilor din sectorul ceramicii artistice și artizanale, va conduce la dezvoltarea politicilor și a acțiunilor concrete în vederea sprijinirii și îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii europene din sectorul ceramicii. Acest proces a pornit de la un prim studiu pregătitor privind punctele forte și punctele slabe, oportunitățile și amenințările sectorului ceramic, dezvoltat de fiecare partener și coordonat de Partenerul Lider (Regiunea Umbria, Italia).

În Limoges, partenerii au lucrat împreună la construirea unei analize SWOT, plecând de la dovezile cercetate în fiecare regiune UE implicată: rezultatul este că, în ciuda numeroaselor diferențe pe care le prezintă fiecare regiune (urmare a diferențelor dintre sistemele economice și cele productive), unele aspecte pot fi definite ca fiind comune în cadrul parteneriatului CLAY. De exemplu, tradiția ceramică prezentă în fiecare regiune implicată a fost identificată ca o forță comună; pe de altă parte,

partenerii au identificat ca o slăbiciune comună faptul că – în sectorul ceramicii artistice și artizanale – există un proces scăzut de adaptare la nevoile în evoluție ale societății, datorită prezenței unei tradiții puternice. Printre oportunitățile identificate, implicarea generațiilor tinere reprezintă un punct fundamental în toate regiunile CLAY, în special în ceea ce privește percepția acestora asupra meșteșugului în domeniul ceramicii artistice și artizanale. Acest tip de muncă este adesea văzut ca fiind unul „de modă veche” și care nu prezintă interes. În ceea ce privește amenințările, globalizarea este percepută ca un aspect care trebuie luat în considerare de către IMM-urile din domeniul ceramicii. Partenerii au convenit asupra faptului că, dacă se confruntă cu instrumentele adecvate, aceasta poate fi transformată într-o oportunitate pozitivă de internaționalizare și cercetare a noilor piețe.

Un moment special a fost dedicat discuțiilor privind inovarea produselor și proceselor din sectorul ceramicii artistice și artizanale, cu prezentări ale lui Fabrice Rossignol (Director Adjunct al Institutului de Cercetări Ceramice din Limoges, Franța – IRCER), Loredana Latterini (Centrul de Excelență privind Materialele Nanostructurate Inovatoare pentru Aplicațiile Fizice, Chimice și Biomedicale ale Universității din Perugia, Italia – CEMIN), Olivier Durand, Director al Centrului de Transfer Tehnic al Ceramicii din Limoges, Franța – CTTC) și contribuțiile stakeholderilor CLAY ce au fost invitați la întâlnire.