Europarlamentarul Marian Jean Marinescu : „BEI trebuie să ajute IMM-urile”

0
136

Parlamentul European a aprobat ieri cu o foarte largă majoritate un raport privind activitatea Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi priorităţile BEI pentru următoarea perioadă, realizat de deputatul european Marian Jean Marinescu.

Marian Jean Marinescu

Parlamentul European cere BEI să acorde o atenţie mai mare investiţiilor în creştere economică şi în crearea de locuri de muncă pe termen lung, îndeosebi pentru tineri, şi să îşi intensifice eforturile pentru a îmbunătăţi capacitatea statelor membre de a absorbi resursele UE, inclusiv fondurile structurale, în contextul unor rate mici de absorbţie în multe ţări. „Tema cea mai dezbătută în ultimii ani a fost dezvoltare economică şi locuri de muncă. Dezvoltare economică şi locuri de muncă nu se pot face decât prin investiţii şi prin capital de lucru. Statele membre, din cauza crizei economice, au scăzut investițiile publice. Băncile, din cauza problemelor pe care le-au avut, au scăzut creditele pentru IMM-uri şi au mărit costurile de finanțare. Fiind o bancă de investiţii, BEI ar putea face exact aceste două lucruri: să dirijeze credite pentru investiții și să contribuie la mărirea capitalului de lucru pentru IMM-uri”, a precizat Marian-Jean Marinescu.

Necesitatea unei supravegheri prudenţiale

Deputaţii europeni mai cer BEI să se asigure că banca îşi îndeplinete obiectivul de a genera locuri de muncă pentru cel puţin jumătate de milion de europeni în 2014 prin împrumuturi pentru proiecte de infrastructură, eficienţa resurselor, dezvoltarea cunoaşterii şi a competenţelor, IMM-uri. „BEI poate avea un rol hotărâtor în optimizarea investiţiilor şi, astfel, în generarea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru tineri. Acest lucru trebuie făcut cu prioritate, folosindu-se resursele existente şi instrumente suplimentare, respectiv prin dezvoltarea, în colaborare cu statele membre, a unor planuri de investiţii ajustate nevoilor naţionale. Aceasta trebuie să fie o prioritate nu doar în ţări foarte sigure, dar şi în ţările care au probleme”, mai consemnează vicepreşedintele EPP, Marian-Jean Marinescu. Raportul subliniază şi problemele de transparenţă din activitatea BEI şi necesitatea unei supravegheri prudenţiale a BEI de către Banca Centrală Europeană.

 

Marian Jean Marinescu, vicepreşedintele EPP :

„Raportul mai cere cuplarea instrumentelor de partajare a riscurilor între activităţile BEI și ale Fondului European de Investiții, astfel încât să fie atinse obiectivele Europa 2020 şi să fie sprijinit Pactul de Stabilitate şi Creştere. BEI a beneficiat de o majorare de capital plătit de 10 miliarde de euro, ceea ce facilitează alocarea adiţională, pentru perioada 2013-2015, a 60 de miliarde de euro pentru împrumuturi pe termen lung pentru proiecte europene”