Guvernul şterge datoriile CFR SA către buget, în valoare de peste 900 milioane euro

0
134

Guvernul va anula toate datoriile înregistrate de CFR SA, la finele anului trecut, către bugetul de stat, în sumă de 3,99 miliarde lei (aproximativ 917 milioane euro), prin conversia în acţiuni, care vor fi preluate de Ministerul Transporturilor ca unic acţionar. Ştergerea datoriilor va fi efectuată prin derogare de la legislaţia actuală, care reglementează datoria publică, relevă un proiect de ordonanţă de urgenţă. „Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor principale şi a accesoriilor aferente, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii şi asimilate salariilor, individualizate în titluri de creanţă emise până la 31 ianuarie 2012, datorate de către Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA la această dată şi neachitate la data eliberării certificatului de atestare fiscală”, se arată în proiectul întocmit de Ministerul Transporturilor. Având în vedere că CFR SA este singura companie din România care administrează infrastructura feroviară, Guvernul consideră că acordarea unui sprijin financiar nu reprezintă ajutor de stat. CFR SA se află pe lista companiilor monitorizate de FMI, iar neadoptarea acestei măsuri în regim de urgenţă ar împiedica îndeplinirea obiectivelor stabilite în acordul cu instituţia financiară internaţională, se mai spune în proiect.