Încă o săptămână de înscrieri la Concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2014”

0
115

Până la 20 ianuarie (data poştei), Uniunea Teatrală din România (UNITER) primeşte piese de teatru pentru înscrierea la Concursul de dramaturgie Cea mai bună piesă românească a anului” – ediția 2014.

Autorii vor trimite textele prin poştă sau prin depunere individuală la Secretariatul UNITER în format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail), într-un singur exemplar, nesemnate, cu un motto scurt pe pagina de titlu. CD-ul ce conţine piesa înscrisă la competiție va fi însoţit de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare. În cazuri bine motivate, piesele pot fi trimise în format dactilografiat, prin poştă sau depuse direct la Secretariatul UNITER.

Nu se primesc în concurs piese scurte (într-un act), dramatizări, piese publicate sau reprezentate. Adresa poştală pentru înscriere este strada „George Enescu” nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010305, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2014”.

Juriul va anunţa piesa câştigătoare la sfârşitul lunii martie, iar Editura UNITEXT o va publica într-un volum ce va fi lansat la Gala Premiilor UNITER din aprilie a.c., moment în care va fi înmânat şi premiul. Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi sub egida Casei Regale a României.