Universitatea din Craiova demarează programul de formare psihopedagogică

0
310

Studenţii, masteranzii, sau absolvenţii Universităţii din Craiova care doresc să practice meseria de dascăl mai au la dispoziţie doar o săptămână pentru a se înscrie la modul psihopedagogic. Cei interesaţi sunt așteptați până pe 18 octombrie la sala 323 sau pot solicita informaţii la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. La programul de studii de formare psihopedagogică se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la studiile de licenţă (pentru nivelul I, iniţial) şi de masterat (pentru nivelul II). Parcurgerea celor două niveluri se poate face în regim Zi sau ID, concomitent cu desfăşurarea studiilor de licenţă sau master. Nivelul I (iniţial) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial pentru domeniul de licenţă pe care îl urmează, cu condiţia acumulării unui anumit număr minim de credite. Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în domeniul de studiu de la nivelul de licenţă şi master din domeniul de specialitate.