Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”: 150 de ani de existenţă!

0
2138

Cum era şi firesc, imediat după sesiunea de vară a Bacalaureatului, atenţia a fost reţinută de configuraţia „podiumului” colegiilor emblematice ale municipiului, de regulă în ultimii ani neschimbată. N-a fost deloc o surpriză să regăsim Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” pe „podium”, fiindcă şi în anii precedenţi se poziţionase în vecinătatea acestuia. Cu un procent de promovabilitate de 94% la BAC şi unul de 91% la Evaluarea Naţională, Colegiul Pedagogic „Ştefan Velovan” nu probează doar un salt calitativ, cum atestă nişte indicatori specifici, cu gradul lor de relativizare, cât o constanţă remarcabilă în performanţa didactică. Din totdeauna Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, cu istoria sa încărcată, întinsă pe durata a 150 de ani, a fost o şcoală bună, de referinţă, aptă a produce o medie umană cultivată, prin însăşi specificul său, acela de a pregăti viitorii învăţători. Cu alte cuvinte, cu deschiderea sa enciclopedică, liceul pedagogic nu era doar un bun început, ci şi o bună împlinire, apogeul legitim al oricărui proces formativ. O monografie a liceului pedagogic din Craiova, realizată cu mulţi ani în urmă, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea Şcolii Normale din Craiova, prin strădania înflăcăratului patriot Gheorghe Chiţu, primul primar ales al Craiovei, iar mai târziu profesor universitar în Bucureşti şi rând pe rând ministru al Instrucţiunii, Internelor, Finanţelor şi Justiţiei, descrie pe larg începuturile. Autorii monografiei pomenite (Buşe Liubova, Ion Popa, Elena Murăreţu) menţionau cum în şedinţa Comitetului permanent al judeţului Dolj din 19 noiembrie 1869, Gheorghe Chiţu vorbise „cu însufleţire” despre şcoala normală de învăţători care avea să ia fiinţă la Craiova. Organizată după modelul Şcolii Normale din Bucureşti, ea şi-a deschis porţile la 1 octombrie 1870 cu scopul declarat de a pregăti învăţători pentru „comunele rurale”. Curricula şcolară pentru anul întâi arăta astfel: Limba Română, Religia şi morala, Aritmetica, Geografia şi Istoria, Agricultura, Caligrafia şi Desenul, Muzică vocală, Exerciţii sportive. În anul trei, obiectele de curs erau următoarele: Pedagogia şi didactica, Igiena – noţiuni de artă medicală, noţiuni de Drept, în special Drept Administrativ, practică asupra celor învăţate în anii precedenţi, Muzica, Gimnastica. O remarcă aparte: distinsul profesor de pedagogie Ştefan Velovan (1852-1932) care studiase ca bursier al fundaţiei „Godju” Filosofia la Viena, Ştiinţele pedagogice la Gotha, va fi transferat la Şcoala Normală de băieţi în noiembrie 1896, coordonând şcoala de aplicaţie de la 1897 până la 1926, anul pensionării. Pentru meritele sale, în decembrie 1926 Şcoala Normală din Craiova va înscrie pe frontispiciul său numele de „Şcoala Normală de învăţători Ştefan Velovan” iar în mai 1938 va dezveli bustul marelui dascăl. Din totdeauna s-a vorbit în termeni apreciativi, despre respectiva unitate şcolară. Profesorii de aici, în majoritatea lor, având croială universitară. Directorul actualului Colegiu Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” este profesorul Adi Stroe, după toate evaluările un manager destoinic. O spun rezultatele. La examenul naţional de titularizare din acest an, eleva Barbu Roberta Alisa –promoţia 2021- a obţinut nota 10 (zece) la proba scrisă – Limba şi literatura română, Pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii. Toţi absolvenţii Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, care îşi continuă studiile în universităţi, atrag repede atenţia prin bogăţia cunoştinţelor acumulate. 1813 elevi sunt înscrişi după cum urmează: 60 – nivel preşcolar, 544 – nivel primar, 380 – nivel gimnazial, 829 – nivel liceal. În momentul de faţă, ne încredinţează prof. Adi Stroe, unitatea şcolară derulează un proiect cu fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 830.000 euro privind îmbunătăţirea infrastructurii. Mai exact fiecare elev va primi o tabletă conectată la internet timp de doi ani, fiecare profesor va primi un laptop, iar toate sălile de clasă vor fi dotate cu următoarele echipamente: sistem all-in one, tablă interactivă, videoproiector, ecran de proiecţie, cameră web. Cu un corp profesoral de aproximativ 100 de cadre didactice, majoritatea de excelentă calitate, la ISJ Dolj ni s-a vorbit elogios de catedra de Matematică, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova îşi onorează menirea. Şi bineînţeles înaintaşii.