Începe Definitivatul în învăţământul preuniversitar, în Dolj fiind validate 141 de candidaturi

0
309

Miercuri, 14 iulie, se va desfăşura proba scrisă din cadrul Examenului de Definitivare în învăţământ, în anulul şcolar 2020 – 2021, aceasta având loc la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Sunt reguli stricte, care trebuie respectate de candidaţi. “Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 09:00, durata de redactare a lucrării fiind de patru ore, conform art. 22 (1) din OMEC nr.5434/2020, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a Examenului Naţional pentru Definitivare în învăţământul preuniversitar. Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face în intervalul orar 07:30 – 08:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate “, a precizat prof. Claudiu – Doru Crăciuniou – Duţă, inspector general – adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Definitivare în învăţământ. În Dolj, pe 18 iunie 2021, au fost validate 141 de candidaturi.