25 de ani de World Vision. Sprijin pentru peste 500.000 de copii şi adulţi

0
313

În cei 25 de ani de activitate în România fundaţia World Vision a contribuit, prin cele 200 de programe implementate, la transformarea şi evoluţia a 400 de comunităţi din România, oferind sprijin pentru educaţie, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală. Investiţiile în comunitate au însumat 74,1 milioane de dolari, din care 56,5 milioane au constituit fonduri externe, iar 11,6 milioane au provenit din granturi.

În cei 25 de ani peste 500.000 de copii şi adulţi din opt judeţe (Constanţa, Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui) şi din sectorul 5 al Capitalei au beneficiat de programe pe termen lung şi ajutor constant din partea World Vison România. Fundaţia a pătruns în 400 de comunităţi rurale şi, lucrând alături de membrii acestora, a creat mecansime eficiente de dezvoltare. Programele realizate împreună au dus la dezvoltarea de mici afaceri de către familii care erau beneficiare de ajutor social, la absolvirea liceului de către copii care nu aveau nici o şansă să-şi continue studiile, la schimbarea atitudinii părinţilor faţă de proprii copii şi reîntoarcerea acasă a unor copii care fuseseră abandonaţi într-o instituţie de protecţie.

„Suntem hotărâţi să continuăm să ajutăm copiii să aibă o viaţă mai bună în România, în special pe cei mai vulnerabili, care locuiesc preponderent în mediul rural, unde riscul de sărăcie este de 6 ori mai mare. Şi dacă ceea ce a realizat World Vision România în aceşti 25 de ani s-a bazat aproape exclusiv pe fondurile colectate din străinătate, ne dorim ca în viitor să sensibilizăm şi să implicăm cetăţenii români în procesul de construrire a comunităţilor pe baze sustenabile, dar şi să ajutăm la atragerea de finanţări către comunităţile cele mai defavorizate, fie accesând fonduri europene, fie prin parteneriate cu mediul corporativ românesc”, a declarat Daniela Buzducea, director executiv al fundaţiei World Vision România.

Educaţie pentru viitor

În cei 25 de ani de activitate peste 350.000 de copii din peste 200 de unităţi şcolare  au fost sprijiniţi să meargă la şcoală, oferindu-li-se rechizite, haine şi încăţăminte. Aproximativ 25.000 de copii învaţă acum în condiţii normale în urma preocupării World Vision România de a dota, renova şi reamenaja peste 200 de şcoli.

Au fost create oportunităţi de dezvoltare personală pentru 38.430 de copii, prin programe extracurriculare derulate în Clubul Copiilor, unde au învăţat să cânte, să picteze, să joace teatru, să facă quilling. Au fost concepute activităţi de educaţie şi informare pe diferite teme pentru copii, de la drepturile copilului, la sănătate şi implicare comunitară. Unul dintre cele mai ample programe de susţinere a educaţiei şi de prevenire a abandonului şcolar este „Alege şcoala”, de care au beneficiat 30.000 de copii. O atenţie specială a fost acordată dezvoltării de servicii individualizate de consilere pentru copii şi părinţi astfel încât să înţeleagă importanţa educaţiei şi au fost organizate sesiuni de meditaţii şi after-school pentru elevii cu rezultate mai slabe sau cu absenţe numeroase.

În cei 25 de ani, World Vision România a reabilitat şi dotat cabinetele medicale din comunităţile rurale în care a fost prezentă, oferind astfel servicii de asistenţă medicală primară pentru 500.000 de persoane. De asemenea, fundaţia a desfăşurat campanii de vitaminizare şi vaccinare pentru aproximativ 2.000 de copii, iar 7.000 de copii au fost expuşi campaniilor de igienă, nutriţie şi sănătate şi cursurilor de educaţie pentru sănătate. Aproximativ 70.000 de copii au avut acces la evaluări medicale bianuale. Având în vedere preocuparea la nivel global a organizaţiei pentru sănătatea copilului sub 5 ani, au fost organizate sesiuni informative pentru mame pe teme legate de nutriţie şi dezvoltarea copilului şi au fost oferite training-uri pentru peste 400 de cadre medicale.

Intervenţii de urgenţă în caz de dezastre

De-a lungul timpului, World Vision România a lucrat cu oamenii din comunităţi, oferindu-le oportunităţi antreprenoriale şi profesionale care să-i ajute să câştige un venit stabil şi să poată avea grijă de copiii lor. Mai mult, World Vision a construit şi cultivat o cultură a dialogului şi a intervenit pentru ca fiecare comunitate să-şi dezvolte structuri ale societăţii civile, capabile să modeleze dialogul, implicarea, iniţiativa comunitară. Astfel au fost constituite, în decursul anilor, 59 de asociaţii: 20 – comunitare; 17– meşteşugăreşti şi 22- asociaţii de părinţi, tineri sau asociaţii sportive.

De-a lungul anilor World Vision România a oferit asistenţă umanitară în situaţii de calamităţi – în total pentru 12.522 de persoane dintre care 4.308 copii. Prin campaniile umanitare desfăşurate în cei 25 de ani s-au strâns 2.765.834 de dolari. De asemenea, World Vision România a educat comunităţile rurale în legătură cu reducerea riscului la dezastre şi managementul situaţiilor de urgenţă, cu atenţie specială pentru protecţia copilului în cazul calamităţilor. Au fost organizate simulări pentru pregătire contra dezastrelor în 19 comunităţi unde trăiesc 1.824 de copii, la care au participat 475 de adulţi. Au fost construite 31 de case şi s-au furnizat materiale pentru repararea a 150 de case, inclusiv 15 dispensare medicale.