1,7 milioane de lei, fonduri europene pentru consilierea femeilor şomere

0
296

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” a depus proiectul „Egalitate de şanse pe piaţa muncii din Dolj”, în cadrul  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa  prioritara 6.3  „Promovarea  egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Proiectul constă în îmbunătăţirea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a 280 de femei din judeţul Dolj, 30 femei de etnie rromă, 20 femei care vor să dobândească competenţe antreprenoriale, 20 de membri ai societăţii civile, precum şi 50 de persoane din cadrul autorităţilor publice locale în vederea obţinerii de către acestea a unor calificări complete, recunoscute la nivel naţional. Instruirea acestora se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni, începând cu semnarea contractului de finanţare.

Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane de lei, iar activităţile  se vor derula atât în Craiova, cât şi în comunele din Zona Metropolitană Craiova. De asemenea, pe lângă cursurile de formare vor exista şi două campanii de informare: una pentru femeile de etnie romă din comunele zonei metropolitane şi una pentru personalul unităţilor administrativ-teritoriale şi reprezentanţi ai societăţii civile.