Av. Bianca Predescu: „Baroul Dolj este un lider de opinie respectat!”

0
362

În perioada 5-7 iunie, a avut loc, la București, Congresul Avocaților din România, precedat de ultima ședință a Consiliului Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) – care a fost ales în 2011 – și încheiat cu prima ședință a Consiliului UNBR, nou ales pentru un mandat de patru ani. În prezent, în această structură de conducere, avocații craioveni sunt reprezentați de av. Ion Turculeanu, care a fost ales vicepreședinte, de av. Lucian Săuleanu, în calitate de decan al Baroului Dolj , și de av. Bianca Predescu, consilier.

La longevitatea și tradiția frumoasă pe care o are în spate, Baroul Dolj a adăugat, pe parcurs, și alte calificative onorante. Cu cei peste 800 de avocați pledanți, este acum unul dintre cele mai solide corpuri avocățești din țară, fiind comparabil cu Baroul Cluj. A devenit și una dintre vocile avocățești care se fac foarte bine auzite în țară, având, de fiecare dată, o bună reprezentativitate la nivelul Consiliului, structura de conducere a Uniunii Naționale a Barourilor din România. La acest Congres, Baroul Dolj a fost reprezentat de cei mai cunoscuți trei avocați din Craiova, unul dintre aceștia, av. Ion Turculeanu, fiind ales vicepreședinți ai UNBR. Delegată să participe la Congres, av. Bianca Predescu a fost aleasă, de avocați din țară, să facă parte din Consiliul UNBR, având amabilitatea să ne contureze o imagine despre ceea ce au însemnat aceste alegeri pentru avocații din toată țara, și în special pentru cei din Baroul Dolj.

Ați participat la lucrările desfășurate pe parcursul celor trei zile, la București. Cum au fost Congresul și ședința Consiliului?

-A fost un Congres electiv, vizibil marcat de tensiunile unui astfel de eveniment și desfășurarea sa în concret nu a putut fi comparabilă cu nici una din situațiile anterioare, petrecute după 1990 de când avocatura are o organizare proprie și independentă față de Ministerul Justiției.

 Care au fost candidații pentru noul mandat?

Conform reglementării proprii, Congresul alege Consiliul UNBR, structură de conducere ordinară ce are și caracter electiv, fiind decisivă în alegerea președintelui, vicepreședinților și a membrilor Comisiei permanente. Într-o competiție purtată între fostul președinte Gheorghe Florea și vicepreședintele Dan Oancea, a fost ales, pentru un nou mandat de patru ani, cel dintâi, fiind un fapt inedit ca o persoană să dețină această funcție pentru mai mult de două mandate. Dar votul este suveran.

Și de această dată, Baroul Dolj este bine reprezentat la nivel de conducere. A fost acesta un target pentru avocații doljeni?

-În acest mandat, UNBR are cinci funcții de vicepreședinte, față de trei câte existau anterior – două posturi au fost rezervate Baroul București și trei pentru barourile din țară. Fostul decan al Baroului Dolj, av. Ion Turculeanu a fost ales vicepreședinte al UNBR, funcție care o mai deținuse anterior anului 2000, pentru un mandat, și domnul avocat Mihail Neagoe. Deci, da, pot spune că această funcție a fost, într-un fel, un target al Baroului Dolj, atins ca urmare a prestației, mai ales cea din ultimii patru ani pe care domnul avocat a avut-o în cadrul anteriorului Consiliul UNBR. În afara delegaților la Congres, av. Radu Marinescu și Răzvan Socoteanu, avocații craioveni au mai fost reprezentați prin luările de cuvânt ale av. Maria Uțescu cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale.

Ce alte teme de discuție au mai fost dezbătute în cadrul Congresului?

-Congresul a luat în dezbatere și teme curente care privesc organizarea profesiei, reglementarea acesteia prin lege supusă aprobării Parlamentului, cât și sistemul de pensii și asigurări sociale ale avocaților cu privire la care avocați din întreaga țară au formulat obiecțiuni și amendamente. Alte luări de cuvânt au privit modul de punere în aplicare a noilor Coduri, mai ales Codul de procedură civilă și cele două coduri în materie penală a căror reglementare deficitară constatată până în prezent a fost observată în practică atât de avocați, cât și de instanțele de judecată fiind astfel evident că legi nou adoptate în ultimii doi ani cu privire la care au fost admise mai multe excepții de neconstituționalitate trebuie să fie imperios revăzute la mai puțin de doi ani de la adoptarea lor. Amendamentele propuse de Baroul Dolj și susținute în principal de mine au fost însușite de Congres în întregul său și înaintate Legislativului spre a fi modificat proiectul de lege în mod corespunzător, aceste amendamente reprezentând voința avocaților din întreaga țară. Prin propunerile făcute în mod constant și prin profesionalismul cu care susține, prin reprezentanții săi care vin cu propuneri și amendamente, interesele avocaturii, Baroul Dolj este un lider de opinie respectat, ceea ce este foarte important pentru întregul colectiv.

În biblioteca Baroului Dolj se află un volum de o importanță deosebită, și ne referim la opera scrisă de bunicul dumneavoastră, renumitul avocat George Demetrescu Miulescu. Cum a fost primită ediția reeditată a acestei monografii?

În prima zi a Congresului, un moment festiv a reținut atenția participanților și el a fost încărcat de emoția recunoașterii valorii înaintașilor care au pus bazele avocaturii, în urmă cu mai bine de un secol. Este vorba despre prezentarea monografiei reeditate, ”Istoria Baroului Dolj 1864-1928”, operă a autorului George Demetrescu Miulescu. Cartea a fost primităcu foarte mult interes și cerută de confrații din întreaga țară spre lectură și documentare, ceea ce nu poate decât să umple cu sentimente de mândrie și mulțumire pe avocații craioveni.

Cu ce impresie ați rămas după aceste alegeri la nivelul UNBR?

Într-un fel, cu bune și cu rele, acest moment reflectă întrutotul societatea românească românească. A fost un Congres electiv ce a cunoscut o încordare fără precedent și tenacitatea în luptă a competitorilor a fost determinantă în obținerea rezultatului. Însă, rămân în continuare probleme care sunt deschise dezbaterii ce privesc practica unitară, mărirea nejustificată a taxelor de timbru, accesul la justiție. Acestea merită o rezolvare în folosul oamenilor și nu doar al funcționării unor mecanisme instituționale și financiare. Un stat puternic are o justiție care se apropie de oameni și nu care îi ține la distanță. Oamenii trebuie să aibă încredere în justiție și în toți participanții la înfăptuirea ei, iar acesta trebuie să fie obiectivul real comun al profesioniștilor Dreptului, atât în prezent, cât și pe viitor.

***

Av. Bianca Predescu, în recenzia la monografia ”Istoria Baroului Dolj 1864-1928

”    …Peste timp, ea rămâne cea mai importană lucrare monografică dedicată unei astfel de cercetări, o analiză complexă a celor petrecute în privinţa corpului avocaţilor craioveni şi a reglementării profesiei din acea epocă, începând cu Regulamentele Organice şi Legea Corpului de Advocaţi şi terminând cu actele obligatorii adoptate de Consiliul Baroului. Lucrarea este totodată o evocare a evenimentelor petrecute în timpul Primului Război Mondial, îndeosebi în Oltenia, şi oferind o frescă fidelă şi obiectivă a vremurilor, ea îşi păstrează veşnic interesul  pentru societatea prezentă.

Lectura cărţii este benefică, văzând odată în plus că sunt momente când nu poţi să faci compromisuri, căci viaţa o trăieşti o singură dată şi nu îţi este indiferent cum. Totodată, tinerii avocaţi au posibilitatea să observe că, şi în privinţa profesiei,  fenomenele sunt repetitive şi găsim o asemănare frapantă între cele petrecute în urmă cu mai bine de un secol şi cele trăite de noi…”.

LAURA MOȚÎRLICHE şi MARGA BULUGEAN