Sindicaliştii din învăţământul preuniversitar au avut câştig de cauză: concediile cadrelor didactice nu pot fi impuse

0
186

La sfârşitul lunii precedente, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis Adresa nr. 1970/31.03.2021, prin care se comunicau Inspectoratelor Şcolare Judeţene instrucţiuni privind efectuarea concediului de odihnă şi salarizarea personalului didactic, în acest an. Adresa amintită venea ca urmare a apariţiei Ordinului ministrului educaţiei nr.3558/2021 de modificare a structurii anului şcolar 2020 – 2021. Un act care încălca mai multe legi, iar sindicatele din învăţământul preuniversitar, cele mai importante (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ – FSLI şi Federaţia din Educaţie “Spiru Haret”), au luat atitudine, aşa cum era şi normal. S-a revenit, astfel că nimeni nu poate obliga pe cineva când să-şi ia concediul de odihnă. Însă, problemele rămân. În acest sens, am vorbit cu reprezentanţi ai sindicatelor, în speţă cei ai Uniunii Sindicatelor Independente din Învăţământ (USII) Dolj, parte a FSLI.

Adresa amintită, emisă de MEN, a fost aproape de a bulversa sistemul de învăţământ naţional, şi aşa unul care este foarte fragil. Circulara respectivă trebuia discutată cu partenerii de dialog social, cu atât mai mult cu cât, pe 25 martie, s-a atras atenţia, în cadrul Comisiei de Dialog social, despre impactul negativ al unui asemenea ordin prin care cadrele didactice pot fi programate în concediul de odihnă pe acest an, fără acordul acestora. Adresa comună a FSLI şi “Spiru Haret”  nr.217/154/19.03.2021 sesiza că Programul EDUSAL obligă unităţile de învăţământ ca “pe perioada vacanţelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu de odihnă”,  fără a se ţine cont de programările colective şi individuale aprobate în Consiliul de Administraţie în primele două luni ale anului şcolar. 

Bogdan Manea, liderul USII Dolj: “Vorbim despre o lege a salarizării care este depăşită. Trebuie una unitară”

Discuţiile au urmat şi şi-au găsit finalul dorit. “Am detaliat, în Nota trimisă de noi, că procedura este ilegală, respectând legislaţia în vigoare. Astfel, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative, PROGRAMAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ ESTE ATRIBUTUL EXCLUSIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII ŞCOLARE, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziţii legale exprese. Am subliniat că orice modificare a perioadelor de efectuare a concediului de odihnă trebuie realizată în condiţiile reglementate prin legislaţia în vigoare şi prin contractul colectiv de muncă aplicabil, evident şi cu consecinţe asupra modului de salarizare a cadrelor didactice “, a precizat prof.  Bogdan Manea, preşedinte al USII Dolj. Acesta a mai venit şi cu unele menţiuni, în ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice şi procesul de vaccinare contra COVID – 19, din învăţământ: “Vorbim despre o lege de salarizare care este depăşită. Trebuie una unitară. În luna februarie a acestui an, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabilit că salariile sunt calculate greşit, referindu-ne inclusiv la gradaţiile de merit, calculul fiind făcut referitor la 2018. Salarizarea actuală se bazează pe retribuţia de bază din 2018, ceea ce este eronat. FSLI are o altfel de abordare. Astfel, nu ne aruncăm în procese imediate. Să vedem cum se vor recalcula salariile. Nu vrem să retrăim situaţii din urmă cu mai mulţi ani, când s-a mers cu procesele ani de zile, până când cadrele didactice şi-au luat drepturile. În ceea ce priveşte gradaţiile de merit, respectiv acordarea acestora, am înţeles că se va merge pe obţinerea performanţelor. Vom primi propunerile, apoi vom discuta. Dacă vorbim de vaccinare, am propus derularea simultană procesului la 1.000 de persoane din educaţie, la nivel naţional. Din ceea ce ştim, la Dolj, peste 50% din personal a fost vaccinat”.

S-a revenit de către Ministerul Educaţiei

Revenind la concediile de odihnă ale dascălilor, în urma demersurilor sindicatelor, MEN a revenit cu Nota nr.52/SI/03.04.2021 , semnată de Secretarul de Stat, Sorin Ion: “Având în vedere atribuţiile Ministerului Educaţiei, importanţa aplicării unitare a măsurilor care se impun în această perioadă, asigurarea coerenţei în aplicarea normelor legale, pentru o mai clară aplicare a Notei 1970/DGIP/31.03.2021, subliniem că în cuprinsul acesteia nu se menţionează obligativitatea cadrelor didactice de a-şi lua concediu de odihnă. Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ nu vor impune personalului angajat limitări ale dreptului la concediul de odihnă. În consecinţă, salariaţii vor putea fi programaţi sau reprogramaţi în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, la solicitarea/cu acordul acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare “.