Liceul Traian Vuia Craiova : “Aripi către viitor”

0
861

Ieri, 10 MARTIE 2022, ora 11.00, Liceul Traian Vuia Craiova, cu ocazia activității Aripi către viitor, activitate ce face parte din Calendarul acțiunilor propuse cu ocazia ZILEI NAȚIONAȚIONALE A MESERIILOR, a avut plăcerea de a găzdui peste 100 de oaspeți, elevi din clasele a VIII-a, părinți, cadre didactice-diriginți de la școli gimnaziale din Municipiul Craiova și din județul Dolj: Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova, Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Craiova, Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru” Craiova, Școala Gimnazială Podari,  Școala Gimnazială Pielești, Școala Gimnazială Coțofenii din Față, Școala Gimnazială Cerăt, Școala Gimnazială Malu Mare.

Atmosfera a fost prietenoasă, elevii fiind motivați și încântați să afle oferta educațională a Liceului Traian Vuia Craiova pentru anul școlar 2022-2023.

Ce oferim?

Filiera teoretică: profil umanist

– Filologie: 1 clasă   –  26 de locuri

– Științe sociale: 1 clasă   –  26 de locuri

Filiera teoretică: profil real

– Matematică – Informatică: 1 clasă – 26 de locuri

– Științe ale naturii: 1 clasă – 26 de locuri

Filiera tehnologică: profil tehnic

Domeniile de pregătire profesională:

– Electronică și  automatizări/ Tehnician operator  tehnica de calcul: 1 clasă – 24 de locuri

– Mecanică /Tehnician mecatronist: 1 clasă-24 de locuri

– Electric / Tehnician electrotehnist: 1 clasă-24 de locuri

Învățământ  profesional  dual:

Domeniul de pregătire profesională – Mecanică -1 clasă, cu următoarele calificări profesionale:

– Operator la mașini cu comandă numerică

– Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

Învățământ  postliceal:

Domeniul Transporturi

– Tehnician electromecanic auto: 2 clase – 60 de locuri

Învățământ liceal seral

-Tehnician Mecatronist -clasa a XI-a

Pe lângă oferta educațională, oaspeții au avut ocazia să cunoască și să viziteze cabinetele, laboratoarele de specialitate și atelierele unde se va desfășura activitatea didactică pentru obținerea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor specifice fiecărei calificări profesionale.

Ce condiții materiale sunt puse la dispoziție?

1)     52 Săli de clasă utilate conform normativelor în vigoare cu acces la tehnologii moderne;

2)     4 Laboratoare de cultură generală: fizică; chimie; biologie; religie; protecția mediului;

3)     4 Laboratoare de informatică  cu acces  la internet;

4)     5 Laboratoare de discipline tehnice: Măsurări electrice; Electrotehnică Aplicată; Tehnică de calcul; Tehnologic; Mecatronică.

5)     5 Ateliere școală;

6)     Internat cu 150 locuri de cazare;

7)     Cantină cu 200 locuri;

8)     Sală de educație fizică;

9)     Bibliotecă;

10) Cabinet medical;

11) Cabinet Școlar de Asistență Psihopedagogică.

Ce resursă umană deține Liceul Traian Vuia:

– 55 de cadre didactice, calificate la toate disciplinele de învățământ în proporție de 100%;

– peste 10 cadre didactice implicate în activități derulate de I.S.J. și M.E. privind formarea continuă: formatori, metodiști, mentori;

– peste 25 cadre didactice implicate în proiecte naționale și europene.

Cu determinare, profesionalismul și expertiza deținută cadrele didactice din Liceul Traian Vuia Craiova, au avut realizări notabile precum: un  nivel de promovabilitate a elevilor de peste 93 %; 78 % medii peste 8, obținerea titlului de Școală Europeană; obținerea statutului de Școală Ambasador; premii la olimpiade și concursuri școlare; proiecte europene; parteneriate  educaționale; activități de voluntariat, ansamblu coral, ansamblu sportiv, trupa de teatru, grupul de lectură; excursii tematice; tabere; mese rotunde; simpozioane; schimburi de experiență; expoziții; dezbateri.