În comuna Desa : Un nou serviciu funcțional de evidenţă a persoanelor în judeţul Dolj

0
536

Luni 14.03.2022 la orele 12.30,  în localitatea DESA este programat să-și  deschidă activitatea cu publicul al 61-lea Serviciu Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor din județul Dolj, evenimentul având loc în comuna Desa, sat Desa, str. Prințul Obrenovici, nr. 30, județul Dolj. Cetățenii din această comună vor avea posibilitatea să depună cereri și să obțină acte de identitate, la/de la sediul acestui serviciu,  programul de lucru cu publicul fiind zilnic între orele 08.30-16.30, excepție făcând ziua de joi când programul este prelungit până la orele 18.30.

“Pentru cei interesați să obțină un act de identitate, îi informăm că trebuie să completeze o cerere pe care o pot procura de la ghișeu și să prezinte următoarele documente: actul de identitate vechi (dacă este cazul și dacă îl mai dețin), documentul cu care se face dovada spațiului de locuit, certificatul de naștere și suplimentar, când este cazul: certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de divorț. În cazul copiilor minori care solicită un act de identitate este obligatoriu ca aceștia să fie însoțiți de unul dintre părinți sau de un alt reprezentant legal, când este cazul. În situațiile când nu se pot prezenta toate documentele ce trebuie anexate la cerere, persoanele în cauză vor primi cărți de identitate provizorii, al căror termen de valabilitate este un an de zile. Termenul de eliberare al cărților de identitate este de maxim 7 zile iar cel de eliberare al cărților de identitate provizorii, este o zi. Contravaloarea actului de identitate, 7 lei pentru cartea de identitate și 1 leu pentru cartea de identitate provizorie, se achită la casieria Primăriei Desa”, a precizat Marin Stănică, directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare.

Persoanele care deţin cărţi de identitate cu adresa de domiciliu neactualizată, respectiv  au fost schimbate denumirile străzilor sau au fost renumerotate imobilele, pot să-şi preschimbe cărţile de identitate fără costuri, cheltuielile  fiind suportate din bugetul unităţii administrativ-teritoriale în baza prevederilor art.41 alin.1 din O.U.G. 97/2005.

“În cazul unor situații deosebite care necesită eliberarea de cărți de identitate în regim de urgență, persoanele se pot adresa și  Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj din subordinea Consiliului Județean Dolj (nr. telefon 0351437039), eliberarea actului de identitate făcându-se în ziua următoare depunerii cererii. Informăm pe această cale pe toți cei care deţin cărţi de identitate a căror valabilitate a expirat în perioada stării de alertă, că aceste documente sunt în continuare valabile până la data de 06.06.2022, conform prevederilor art.4 alin.5 din Legea nr.55/2020”, a mai spus Marin Stănică.