De ieri, peste o jumătate de miliard de euro, disponibil prin programul LEADER

0
87

În intervalul 10 martie – 8 aprilie 2016 se va desfăşura sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER are o alocare financiară totală de 563.516.557 euro. Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întocmite de Grupurile de Acţiune Locală (GAL) potenţiale/existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor şi priorităţilor specifice teritoriului acoperit de parteneriat. Ghidul solicitantului pentru Participarea la Selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală este publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale www.madr.ro şi www.afir.info.