Parlamentul European a aprobat astăzi un raport privind activitatea Băncii Europene de Investiții

0
128

Parlamentul European a aprobat astăzi cu o foarte largă majoritate un raport privind activitatea Băncii Europene de Investiții (BEI) și prioritățile BEI pentru următoarea perioadă, realizat de deputatul european Marian-Jean Marinescu.

Parlamentul European cere BEI să acorde o atenție mai mare investițiilor în creștere economică și în crearea de locuri de muncă pe termen lung, îndeosebi pentru tineri, și să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a absorbi resursele UE, inclusiv fondurile structurale, în contextul unor rate mici de absorbție în multe țări. „Tema cea mai dezbătută în ultimii ani a fost dezvoltare economică și locuri de muncă. Dezvoltare economică şi locuri de muncă nu se pot face decât prin investiții și prin capital de lucru. Statele membre, din cauza crizei economice, au scăzut investițiile publice. Băncile, din cauza problemelor pe care le-au avut, au scăzut creditele pentru IMM-uri şi au mărit costurile de finanțare. Fiind o bancă de investiții, BEI ar putea face exact aceste două lucruri: să dirijeze credite pentru investiții și să contribuie la mărirea capitalului de lucru pentru IMM-uri”, a precizat Marian-Jean Marinescu.

 

Deputații europeni mai cer BEI să se asigure că banca îşi îndeplinește obiectivul de a genera locuri de muncă pentru cel puțin jumătate de milion de europeni în 2014 prin împrumuturi pentru proiecte de infrastructură, eficiența resurselor, dezvoltarea cunoașterii și a competențelor, IMM-uri. „BEI poate avea un rol hotărâtor în optimizarea investițiilor și, astfel, în generarea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru tineri. Acest lucru trebuie făcut cu prioritate, folosindu-se resursele existente şi instrumente suplimentare, respectiv prin dezvoltarea, în colaborare cu statele membre, a unor planuri de investiții ajustate nevoilor naționale. Aceasta trebuie să fie o prioritate nu doar în țări foarte sigure, dar și în țările care au probleme”, mai consemnează vicepreşedintele EPP, Marian-Jean Marinescu.