Proiect european DAVINCI, inaugurat în Dolj

0
1051

Ieri, la Școala Gimnazială „Traian” din Craiova a avut loc conferința de deschidere a proiectului „DAVINCI- Dezvoltarea Abilităților de Viață prin Învățare Creativă”, Cod SMIS 2014+: POCU/987/6/26/154071, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Beneficiarul, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia, împreună cu partenerii, Școala Gimnazială „Traian” Craiova, Școala Gimnazială Caraula și Liceul Tehnologic ,,Constantin Nicolăescu Plopșor” Plenița, prin activitățile derulate în cadrul proiectului vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu prin implementarea de măsuri integrate concrete. În acest sens va fi creat un program integrat de educație nonformală în sistem outdoor care, pe lângă beneficiile evidente privind dezvoltarea armonioasă a elevilor prin aducerea noțiunilor către domeniul lor de interes, va duce și la amenajarea a trei spații special dedicate acestui tip de activități în curtea fiecăreia dintre cele trei unități școlare nominalizate, spații ce vor rămâne la dispoziția organizațiilor respective și după finalizarea proiectului. Conferința de deschidere a fost organizată la Școala Gimnazială „Traian” al cărui manager este  prof. Elena Diana BRĂTUCU, profesor cunoscut la nivelul învățământului doljean și nu numai în ceea ce privește derularea de proiecte cu finanțare europeană, dar și susținerea permanentă a unui tip de educație centrat cu adevărat pe interesul major al elevului. Andreea Mihaela NIȚĂ, managerul de proiect, a expus celor prezenți date concrete privind scopul, obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului, menționând că se întoarce cu emoție în școala în care acum 40 de ani pășea ca elev și pe care proprii copii au absolvit-o nu în urmă cu mult timp. Și-a exprimat convingerea unei completări perfecte între cei trei parteneri, nu întâmplător aleși, ci astfel încât să acopere o gamă largă de posibili membri ai grupului țintă și să poată împărtăși cu succes experiențe comune dobândite însă în contexte diferite. Ulterior coordonatorii celor trei parteneri, respectiv prof. Alexandrina Maria NĂSTASE pentru Școala Gimnazială „Traian” Craiova, prof. Toni CAPAC pentru Școala Gimnazială Caraula și prof. Ileana IACOB pentru Liceul Tehnologic ,,Constantin Nicolăescu Plopșor” Plenița au arătat importanța finanțărilor europene pentru grupul țintă specific fiecăruia dintre parteneri. Secțiunea dedicată întrebărilor și răspunsurilor a demonstrat că nu a fost o conferință formală, ci una realmente activă, interesul celor prezenți privind modalitatea concretă de implementare a proiectului primind răspunsuri complete de la cei „vinovați” de conceperea lui.