Terpeziţa: Geneza politică a unei situaţii fără precedent!

0
1683

Terpeziţa, comună cu numai 1500 de locuitori, dacă mai sunt şi aceştia, din totdeauna o sentinelă a speranţei, n-are momentan primar, viceprimar –secretara primăriei Petrescu Carmen Andreea se află în concediu- şi nici un consiliu local funcţional, pe motiv că cei 8 consilieri locali (4 de la PSD şi 4 de la PNL) nu-l au pe al 9-lea –Oproiu Ionel- de pe o listă de supleanţi a PNL prin retragerea fostului viceprimar Gruia Virgil Daniel, -redevenit casier- întrucât a fost contestat. Practic primăria este blocată, nefuncţională, fiind deja atenţionată de Direcţia Finanţelor Publice Craiova şi ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru perturbările create. Cu mari consecinţe. La această stare de lucruri nu s-a ajuns întâmplător ci printr-o regie bine calculată, din moment ce într-o publicaţie eminamente electorală, în timpul campaniei premergătoare alegerilor locale se avansa ideea basculării primarului ales, în cel mult… 15 zile. Şi acum să punem lucrurile „cap la cap”, pentru a înţelege întreg mecanismul sordid, care a dus la actuala stare de fapt. La data de 9 noiembrie 2020, numitul Nicolae Gabriel, cu domiciliul în Craiova, se adresa –în conivenţă- secretarului Primăriei Terpeziţa, Petrescu Carmen Andreea, printr-o cerere, prin care solicita ca aceasta, la rândul său, să ceară prefectului de Dolj, Nicuşor Roşca, emiterea unui ordin de încetare de drept al mandatului de primar al numitului Popa Constantin, ales la alegerile din 27 septembrie anul trecut. Nicolae Gabriel –bine pregătit- ataşa următoarele documente demersului său: decizia nr. 274/2015 a ICCJ dosar nr. 763/54/2012; raportul ANI; Extras nr. 668954/28.10.2020 de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Popa E. Constantin „întreprindere familială”. În temeiul acestei sesizări secretara primăriei Terpeziţa, cum am mai spus în parteneriat cu fratele fostului primar, prof. Mihai Gruia, produce un referat, în temeiul art. 160 al. 7 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, adresat prefectului de Dolj, Nicuşor Roşca, înregistrat sub nr. 13347/10.11.2020 prin care propune încetarea de drept înainte de termen a mandatului de primar al lui Popa Constantin, ca urmare a deţinerii simultane „atât a funcţiei de primar cât şi al celei de comerciant persoană fizică”. Mai menţionează încheierea nr. 1461 din 14 octombrie 2020 a Judecătoriei Craiova prin care fusese validată alegerea lui Popa Constantin, depunerea jurământului în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local Terpeziţa la 23 octombrie 2020, extrasul de informare nr. 668.954 din 28 octombrie 2020 prin care erau comunicate informaţii referitoare la asociaţia familială „Popa E. Constantin”, raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de Itegritate nr. 15626 din 15 martie 2012 (!?), decizia irevocabilă nr. 274/2015 a ICCJ la raportul de evaluare ANI. S-a mers, după cum se vede în pas milităresc, numai că s-a plecat grăbit cu stângul pe tobă. Regia părea desăvârşită. Îmbrobodit, cum se spune, deşi nu excludem şi intervenţii pe aliniament politic, prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca, emite la 11 noiembrie 2020 Ordinul nr. 591 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de primar al comunei Terpeziţa a domnului Popa Constantin. Se evocă referatul nr. 5244/10.11.2020 al secretarului comunei Terpeziţa. Şi celelate piese enumerate. Şi cam atât. Ordinul respectiv primeşte viză de legalitate din partea şefului serviciului juridic, Eugen Marinescu, bănuit a nu fi deloc străin de toată tevatura. În aceeaşi zi de 11 noiembrie 2020, Ordinul prefectului de Dolj Nicuşor Roşca ajunce la Consliliul Local Terpeziţa şi bineînţeles Popa Constantin primar al localităţii. Nici o altă verificare suplimentară. Chiar nici una. Totul părea beton? E drept cine să pună la îndoială competenţa „desăvârşită” şi „buna credinţă” a eminentului jurist de la Prefectura Dolj, Eugen Marinescu. Pe 18 ianuarie a.c., la Tribunalul Dolj se judecă acum anularea ordinului prefectului de Dolj, iar pe 2 februarie a.c. la Curtea de Apel Craiova se judecă în apel suspendarea ordinului respectiv. Numai că adresându-se Agenţiei Naţionale de Integritate, prin avocatul său, Constantin Popa a primit următorul răspuns: „(…)Din cele expuse de dumneavoastră şi din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente opinăm că exercitarea funcţiei de primar al comunei Terpeziţa judeţul Dolj, simultan cu deţinerea calităţii de membru în cadrul intreprinderii familiale Popa E. Constantin, având o cotă de participare de 1%, restul de 99% fiind deţinută de Popa Eufrosina, reprezentantul intreprinderii, nu este de natură să genereze o stare de incompatibilitate, dacă nu este exercitată efectuv calitatea de comerciant, potrivit dispoziţiilor art. 87 al. 1 lit. g din Legea 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare”. Agenţia Naţională de Integritate mai menţionează că „prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al ANI, raportat la situaţia de fapt descrisă de dumneavoastră şi la dispoziţiile legale incidente”. Evident va conta ceea ce va decide instanţa de judecată. Până atunci primăria din Terpeziţa este nefuncţională. Dacă putea fi evitat momentul de blocaj teribil, în care ne aflăm, rămâne o întrebare.