Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 decembrie 2019

0
112

I.     PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru  aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/LG-1.pdf

 2.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/LG-2.pdf

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-9.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.64/2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-10.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr.2006/2004 şi (UE) 2017/2394, precum şi a Directivei 2009/22/CE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-11.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Daneş, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-12.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.         NOTE

1.    NOTĂ cu tema: Raport privind implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NOTA-2.pdf

 2.    NOTĂ cu tema: Susţinerea finanţării infrastructurii sociale prin investiţii din Fondul Social European

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NOTA-3.pdf