Viticultorii pot cere finanţare până la 20 noiembrie 2015

0
397

Cei interesaţi în programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole au la dispoziţie sume importante pentru a iniţia un plan de afacere. Pentru campania viticolă 2015/2016 s-a aprobat o nouă sesiune suplimentară de depunere a planurilor individuale, iar dosarele complete ale cererilor de finanţare se pot trimite până la 20 noiembrie 2015. Anul trecut, suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, prin accesarea fondurilor europene, a fost de numai 5,2 ha şi, din păcate, nu s-a mai depus niciun plan individual pentru campania viticolă 2014-2015.

  Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, au fost completate şi modificate în urmă cu câteva zile, stabilindu-se mai multe exigenţe. Astfel, sprijinul financiar maxim prevăzut la „Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie” acordat pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul programelor de restructurare/reconversie nu va depăşi 75% din valoarea costurilor efective utilizate pentru realizarea acestora. Totodată, toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor din regiunile viticole, podgoriile şi centrele viticole prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.

  Pentru campania viticolă 2015-2016 se aprobă o sesiune suplimentară de depunere a planurilor individuale, în perioada 1-23 octombrie 2015, iar dosarul complet al cererilor de finanţare se depun la APIA până la data de 20 noiembrie 2015. De asemenea, în termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la APIA, beneficiarul are obligaţia să depună la centrul judeţean APIA Dolj documentele justificative privind efectuarea tuturor plăţilor către furnizori, aferente măsurilor recepţionate.

Viţa altoită certificată, cea mai cotată

Cel mai mare sprijin financiar pentru un hectar cultivat se acordă la viţe altoite certificate, în cadrul măsurii eligibile „Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori” din cadrul programului „Reamplasarea parcelelor”. Suma forfetară maximă ce poate fi primită este, aici, de până la 8.170 euro/ha pentru mai mult de 4.000 de plante/ha. Urmează grupa de 3.500-4.000 plante/ha, unde se alocă cel mult 7.670 euro/ha, şi categoria 3.000-3.500 plante/ha cu suma maximă oferită de 7.170 euro/ha. Aceleaşi sume pot fi accesate în cadrul programului „Reconversia soiurilor”, la capitolul „Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual”. Se mai acordă sprijin financiar şi pentru modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor, prin instalarea a trei rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor. Aici, indiferent de numărul materialului săditor per hectar, suma forfetară maximă admisă este de 2.020 euro/ha.

Măsurători prin GPS

Determinarea suprafeţelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie se realizează prin măsurare cu aparatul GPS respectând prevederile art. 75 din Regulamentul CE nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol. Verificarea densităţii butaşilor de viţă-de-vie plantaţi se face prin determinări pe fiecare parcelă viticolă, prin împărţirea suprafeţei unui hectar exprimată în metri pătrați, la spaţiul de nutriţie al fiecărei plante, care se calculează prin înmulţirea distanţei dintre rânduri cu distanţa dintre plante pe rând.

Sub 50% realizată investiţia, APIA retrage banii

Dacă în cadrul verificării se constată că suprafaţa cuprinsă în măsura de sprijin nu este executată în întregime, dar este executată în termen de cel puţin 50% din totalul suprafeţei respective, sprijinul este virat după reţinerea garanţiei de bună execuţie, proporţional cu suprafaţa efectiv realizată. Precizăm că garanţia de bună credinţă este în cuantum de 500 de euro/ha şi poate fi sub formă de depozit în numerar sau scrisoare de garanţie bancară. Nerealizarea cu până la 5% a suprafeţei din măsura de sprijin nu conduce la penalizarea solicitantului, plătindu-se suprafaţa efectiv realizată. În schimb, dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 50% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, fără a beneficia de avans, APIA nu va plăti sprijinul solicitat şi se va executa garanţia de bună execuţie constituită de beneficiar în favoarea APIA.

Reconversii timide în Dolj

Reînfiinţarea unor suprafeţe viticole în Dolj, cu respectarea normelor U.E. a fost de interes mai mare în perioada 2011-2012, scăzând apoi simţitor, deoarece prin natura ei activitatea vitivinicola este foarte tehnică, necesită investiţii iniţiale deosebit de mari, personal cu calificare şi experiență  aparte, iar la valorificarea producţiei concurenţa este mai agresivă decât în oricare alt domeniu al producţiei agroindustriale. Un lucru îmbucurător este înfiinţarea şi a unor suprafeţe de struguri de masă pe baza unui sortiment modern, competitiv şi care are o nişă de piaţă stimulativă. Suprafaţa ocupată cu struguri de masă este de 14 ha.

La Direcţia pentru Agricultură Dolj, în anul 2014, s-au înregistrat două Anexe 1 pentru autorizarea plantării viţei-de-vie şi înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole. S-au eliberat două autorizaţii de plantare, suprafaţa totală plantată cu struguri pentru vin fiind de 9,74 ha, din care 5,2 ha s-au plantat prin accesarea fondurilor europene, prin reconversie/restructurare, iar 4,54 ha pe fonduri proprii. Materialul săditor folosit a provenit din Austria, iar soiurile plantate au fost următoarele: Tămâioasă Românească 2,4 ha, Pinot Noire 2 ha, Muscat Ottonel 2,14 ha, Viogner 1,00 ha, Sauvignon 0,80 ha, Dornfelder 0,80 ha şi Mourvedre 0,60 ha.

Via predomină în zona colinară şi de sud a Doljului

Centrele viticole, din judeţul Dolj, în care s-a plantat viţă-de-vie cu sprijin comunitar, în perioada 2008-2014, prin accesarea programelor de reconversie/restructurare,  sunt răspândite cu precădere  în zona colinară, în regiunea viticolă ,,Dealurile Munteniei şi Olteniei”, dar şi în regiunea viticolă ,,Nisipuri şi alte terenuri favorabile din sudul ţării”. Este de remarcat faptul că, în zona nisipurilor, prin reconversie/restructurare, în perioada anilor 2008-2014 s-a plantat viţă-de-vie în cele două podgorii existente în judeţul Dolj respectiv, Podgoria Sadova-Corabia şi Podgoria Calafat. În anul 2014, suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, prin accesarea fondurilor europene, a fost de numai 5,2 ha şi, din păcate, nu s-a mai depus niciun plan individual pentru campania viticolă 2014-2015.