50 de milioane de euro, pentru a doua sesiune de împăduriri

0
749

impadurireAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în perioada imediat următoare, se va lansa sesiunea 2/2017 de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

          Alocarea financiară pentru sesiunea 2/2017 privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” este de 50.000.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro. Perioada de primire a cererilor de sprijin: 21 august – 06 octombrie 2017.

          Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de nîmpădurire şi de obţinere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră. Precizăm că, după publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potenţialii beneficiari pot solicita Centrelor Judeţene APIA eliberarea Notei de constatare şi identificare a suprafeţelor de teren destinat împăduririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA care stă la baza întocmirii proiectului tehnic de împădurire.