Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA

0
129

Universitatea din Craiova, în calitate de beneficiar al proiectului „Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA”, anunţă lansarea oficială a acestuia, care va avea loc astăzi, 10 iulie 2018, la ora 11.00, sala 444.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea competenţelor profesionale şi a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi ai Facultăţii de Litere şi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova.

Grupul-ţintă este alcătuit din 250 de studenţi. Proiectul este relevant în raport de nevoile grupului ţintă deoarece facilitează organizarea unor stagii de practică în instituţii şi întreprinderi performante pe piaţa muncii, în cadrul cărora studenţii vor dobândi competenţe de muncă cerute în economia reală; ei vor beneficia de vizite de studii la întreprinderi performante, de subvenţii şi premii.

Valoarea adăugată a proiectului constă în creşterea numărului de absolvenţi cu studii superioare ce îşi vor găsi un loc de muncă în maxim 6 luni de la finalizarea studiilor universitare.