Nereguli descoperite în cabinetele medicale

0
53

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au trecut în ultima lună pragul mai multor cabinete şi unităţi sanitare din judeţ pentru a verifica în ce măsură medicii respectă legislaţia în vigoare şi clauzele contractuale. Ca de obicei, în cazul unora dintre furnizori de servicii medicale s-au descoperit deficienţe pentru care au fost aplicate o serie de sancţiuni.  

Echipele de control ale Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au verificat nu mai puţin de 29 de cabinete şi unităţi sanitare, printre altele urmărindu-se modalitatea în care se acordă serviciile medicale, corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de furnizori şi cele efectuate în mod real, precum şi modul în care au fost respectate de furnizor condiţiile existente la momentul evaluării.

La cabinetele medicilor de familie s-au efectuat opt acţiuni de control, constatându-se mai multe deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Concediile medicale, luate la ochi de inspectori

De asemenea, potrivit reprezentanţilor CAS Dolj, trei medici de familie au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Cadrele medicale au fost sancţionate cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din ultima lună, inspectorii CAS Dolj au constatat că 5 medici nu au respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului, fiind sancţionaţi cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

În cadrul controalelor operative la furnizorii de servicii au fost realizate trei verificări inopinate la medicii de familie, un control la furnizorii de servicii clinice şi şase controale la medicii din unităţile spitaliceşti, pentru verificarea modului în care aceştia au eliberat concediile medicale.

Astfel, s-a constatat că un medic de familie a emis concedii medicale în baza unor adeverinţe de la angajator în care a fost menţionat numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute de salariat pe o perioadă mai mică decât cea prevăzută de lege, respectiv 12 luni. În temeiul OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, medicul respectiv a fost sancţionat contravenţional.

O farmacie şi un spital au fost sancţionate

Controalele CAS Dolj au ajuns şi la furnizorii de servicii clinice. Spre exemplu, au fost verificaţi trei furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – servicii clinice constatându-se că un furnizor nu a completat corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fiind sancţionat în acest sens. Totodată, au fost verificaţi trei furnizori de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, la o farmacie constatându-se existenţa unor minusuri în gestiune pentru medicamentele de pe prescripţiile medicale. Farmacia a fost sancţionată cu avertisment şi cu imputarea contravalorii medicamentelor stabilite care lipseau la inventar.

Pe lista celor care au fost controlaţi în ultima lună se regăseşte şi un furnizor de servicii medicale spitaliceşti, constatându-se că foile de observaţie la clinica generală şi decontul de cheltuieli sunt incomplet şi incorect completate şi că la externare bolnavii nu primesc prescripţii medicale. Unitatea sanitară a fost sancţionată cu diminuarea finanţării cu 1% din valoarea de contract pe luna în care s-au constatat deficienţele.