Salvaţi Copiii deschide un centru de pregătire preşcolară şi şcolară la Craiova

0
300

Pentru a asigura accesul la educaţie al copiilor care provin din comunităţi defavorizate, Organizaţia Salvaţi Copiii România va deschide 17 centre de pregătire preşcolară şi şcolară, judeţul Dolj aflându-se pe lista beneficiarilor. Un astfel de centru va fi inaugurat la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în anul 2012, 386.976 de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani nu erau înscrişi în nicio formă de învăţământ (grădiniţă, şcoală, liceu sau învăţământ profesional), deşi aveau vârsta corespunzătoare. Mai mult, conform ultimului recensământ al populaţiei, peste 245.000 de persoane peste vârsta de 10 ani sunt analfabete. Copiii din medii defavorizate nu beneficiază de acces egal în sistemul naţional de educaţie, cauzele fiind multiple şi corelate: condiţiile economice precare ale familiei, nivelul redus de educaţie al părinţilor, lipsa stimulării timpurii prin frecventarea grădiniţei, existenţa unui grad mare de discriminare şi marginalizare, pe criterii etnice, sociale, economice, culturale şi intelectuale.

Beneficiarii urmează să fie copii cu vârste cuprinse între 5 şi 17 ani, provenind din medii defavorizate, care vor avea, astfel, acces la programe de educaţie preşcolară (grădiniţe estivale), primară şi gimnazială (de tipul „Şcoala după Şcoală” şi „A doua şansă”), în vederea prevenirii abandonului şcolar, a integrării şi reintegrării şcolare. Unul dintre cazurile relevante pentru necesitatea acestui program este cel al Anei, o fetiţă în vârstă de 13 ani care a fost nevoită să abandoneze şcoala imediat după clasa a II-a pentru a-şi ajuta mama să întreţină familia. “Situaţia Anei este departe de a fi singulară. Copiii care nu frecventează şcoala vor fi adulţi fără o calificare profesională, cu venituri reduse, ceea ce va afecta întreaga societate. De aceea este nevoie de eforturi conjugate ale instituţiilor statului şi societăţii civile în vederea reducerii abandonului şcolar. Având ca preocupare constantă îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru copiii din categorii defavorizate, Salvaţi Copiii continuă să ofere servicii directe copiilor şi familiilor acestora prin intermediul acestui nou proiect”, a afirmat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Programe de formare pentru 340 de cadre didactice

Proiectul Centre Educaţionale Integrate pentru grupuri vulnerabile este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în  oameni!”. Acesta contribuie la prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor/tinerilor din grupurile defavorizate (copii romi, copii expuşi riscului discriminării) şi a familiilor acestora, prin desfăşurarea de operaţiuni integrate, remedial/corective şi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii.

«Valoarea totală  a proiectului este de 7.518.940 lei, din care valoarea eligibilă 6.474.017 lei. La finalul celor 18 luni de implementare a proiectului, minimum 1.020 de copii vor fi integraţi în programele educaţionale şi cel puţin 340 de părinţi vor fi implicaţi în luarea deciziilor referitoare la parcursul formativ-educativ al copiilor şi vor participa lunar la şedinţe cu părinţii. De asemenea, 340 de cadre didactice vor fi formate pentru a se implica în dezvoltarea şi implementarea programelor de tip „A doua şansă”, iar 3.600 de elevi şi cadre didactice vor participa la sesiuni de informare cu privire la drepturile copilului. Experienţa acumulată în cadrul proiectului se va reflecta într-un ghid de bune practici. De asemenea, va fi realizat un film documentar menit să sublinieze legătura dintre implicarea copiilor în muncă şi abandonul şcolar, acesta urmând să fie pus la dispoziţia partenerilor, cât şi a beneficiarilor din categorii defavorizate», a mai explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.