Liceul Teoretic “Tudor Arghezi ” din Craiova – coordonator al unui proiect european

0
518

În săptămâna 04-08.04.2022, șase elevi de la clasele X-XI, însoțiți de două cadre didactice, au participat la mobilitatea transnațională pentru elevi, din cadrul proiectului de parteneriat strategic intitulat “Social Values STEM from European Heritage”, nr. de referință 2019-1-RO01-KA229-063117_1, pe care Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” îl implementează în calitate de coordonator european. Activitățile de formare se desfășoară la școala parteneră Istitutod’ Istruzione Superiore “G.Boccardi” din Termoli, Italia. Tematica modulului de formare este: “Tangible Heritage. The Mathematics Behind It. Social & Economic Impact”. La activități au participat fizic elevii din: Italia, România, Portugalia, Ungaria, Polonia și Turcia.

Finanţat din fonduri europene prin Programul Erasmus +, proiectul se află în ultimul an de implementare. „Pe parcursul săptămânii trecute , prin activitățile interactive și captivante, lucrând în echipe multinaționale, elevii  şi-au conectat  în mod creativ conceptele specifice matematicii și știintelor cu aplicațiile practice ale acestora în viața de zi cu zi. Mobilitatea de formare vizează dezvoltarea competențelor de limba engleză și IT, competențele specifice domeniului STEM, competențele civice și sociale, creativitatea și gândirea critică. Rezultatele obţinute sunt încărcate și pe platforma e-Twinning ceea ce facilitează promovarea exemplelor de bună practică în rândul tuturor categoriilor de stakeholderi”, a precizat coordonatorul acestui proiect, d-na prof. Anca Bărbulescu. Scopul proiectului este consolidarea învăţării centrate pe elev, într-un proces flexibil de formare ce vizează creşterea motivației învățării, participarea activă la propria formare ş idezvoltarea responsabilității personale şi colective. ”Impactul activităţilor de proiect asupra elevilor noştri este unul semnificativ , deoarece elevii au oportunitatea de a studia aplicaţii ale matematicii şi ştiinţelor prin metode şi tehnici noi, inovative, de a-şi forma şi dezvolta abilităţi multiple de relaţionare şi comunicare în medii multiculturale și multilingvistice”, a menţionat directorul adjunct al liceului, d-na prof. Maria-Cristina Rotaru.