Continuă restituirea donațiilor din cadrul subscripției publice pentru achiziționarea „Cumințeniei Pământului”

0
573

Având în vedere prorogarea termenului de restituire a donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, până la data de 31 decembrie 2020, precum și dificultățile întâmpinate în procedura de restituire, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 186/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial nr. 222/19.03.2020.

În urma adoptării actului normativ menționat, donatorii care nu au putut fi indentificați sau care nu au putut face dovada donației, sunt repuși în termenul de depunere a solicitării pentru restituirea donațiilor efectuate în cadrul campaniei.

Solicitările de restituire depuse de persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani, care conțin toate elementele menționate mai sus, transmise către Ministerul Culturii în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobilrămân valabile.

Solicitările persoanelor fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris Ministerului Culturii în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 332/2018rămân valabile.

Având în vedere că, în continuare, Ministerul Culturii întâmpină dificultăți de ordin tehnic în ceea ce privește restituirea donațiilor transmise prin SMS, în vederea protejării intereselor tuturor cetăţenilor care s-au implicat în campania de donaţie, ministerul va continua întâlnirile cu toți operatorii de telefonie mobilă implicați în campanie în vederea identificării unui mecanism agreat de către toate părțile.