Comisia consultă statele membre cu privire la posibilitatea de a oferi sprijin public sub formă de instrumente de capitaluri proprii

0
531

La 9 aprilie, Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizând extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și producerea de produse relevante pentru combaterea epidemiei de coronavirus, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia.

În total, Comisia a adoptat 43 de decizii prin care aprobă un număr de 53 de măsuri naționale având legătură cu pandemia cauzată de coronavirus. De la adoptarea cadrului temporar, la 19 martie 2020, Comisia a luat, în temeiul acestuia, 39 de decizii în materie de ajutoare de stat, prin care a aprobat 49 de măsuri naționale care oferă întreprinderilor europene lichiditățile atât de necesare în această perioadă dificilă. De asemenea, Comisia a adoptat 4 decizii referitoare la 4 măsuri naționale luate în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoare destinate reparării prejudiciilor cauzate de evenimente extraordinare, precum pandemia de COVID-19.

Comisia propune în prezent extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar, astfel încât statele membre să poată să ofere recapitalizări întreprinderilor aflate în dificultate. Întrucât astfel de intervenții publice pot avea un impact semnificativ asupra concurenței pe piața unică, acestea ar trebui să rămână măsuri de ultimă instanță. De asemenea, intervențiile vor fi supuse unor condiții clare în ceea ce privește intrarea, remunerarea și ieșirea statului din întreprinderile în cauză, unor dispoziții stricte privind guvernanța și unor măsuri adecvate de limitare a denaturărilor potențiale ale concurenței.

Statele membre au acum posibilitatea de a formula observații cu privire la proiectul de propunere a Comisiei. Comisia își propune ca până săptămâna viitoare cadrul temporar modificat să intre în vigoare.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Prioritatea comună cu care ne confruntăm din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus este protejarea sănătății tuturor cetățenilor europeni. În același timp, măsurile de urgență exercită o presiune asupra multor întreprinderi, care se confruntă cu o reducere a capitalului propriu, cu consecințe negative asupra capacității de a-și finanța activitățile. În urma modificării de săptămâna trecută, vom extinde în continuare cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să recapitalizeze întreprinderile atunci când acest lucru este necesar și adecvat. Ne vom asigura că contribuabilii sunt remunerați suficient pentru investițiile lor, iar întreprinderile care primesc sprijin sub formă de capital fac obiectul controalelor și dispozițiilor în materie de guvernanță care limitează posibilele denaturări ale concurenței în cadrul pieței unice. Continuăm să colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că economia europeană poate face față acestei furtuni și că, la sfârșitul acesteia, se va redresa și va fi și mai puternică.”

Pentru multe întreprinderi europene, măsurile de urgență pe care statele membre au trebuit să le ia pentru a gestiona epidemia de coronavirus le afectează capacitatea de a produce bunuri sau de a oferi servicii și au dus la o scădere semnificativă a cererii. Pierderile rezultate pot determina o scădere a capitalurilor proprii ale întreprinderilor, cu un impact negativ asupra capacității acestora de a se împrumuta pe piață. În acest context, intervențiile publice bine orientate, care oferă recapitalizări pentru întreprinderile aflate în dificultate, ar putea reduce riscul pentru economia UE în ansamblu.

Prin urmare, Comisia consultă statele membre cu privire la posibilitatea de a oferi sprijin public sub formă de instrumente de capitaluri proprii sau instrumente de capital hibride acestor întreprinderi grav afectate, cu condiția ca acestea să fie cele mai potrivite mijloace de sprijin și să facă obiectul unor condiții clare.

Având în vedere că sprijinul public național pentru recapitalizarea anumitor întreprinderi poate denatura grav concurența în cadrul pieței unice a UE, Comisia propune o serie de garanții privind condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, precum și pentru comportamentul întreprinderilor care beneficiază de acestea, atât pe piață, cât și în ceea ce privește guvernanța acestora. În plus, proiectul de propunere urmărește să asigure remunerarea suficientă a statului pentru riscurile asumate. În cele din urmă, proiectul impune, de asemenea, statelor membre să elaboreze o strategie de ieșire, în special din întreprinderile mari care vor beneficia de o participare mai mare la capitalul social din partea statului, cu scopul de a se asigura că acestea pot redeveni viabile, fără a fi necesar în continuare sprijin din partea statului, atunci când economia se va stabiliza.