În ianuarie-februarie 2012 – DGFP Dolj: 23 de cazuri de evaziune fiscală

0
142

În perioada ianuarie-februarie 2012, la nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj, veniturile bugetare cumulate au depăşit suma de 275 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un grad de realizare de 104,65%, cu 4,65% mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă  a anului 2011. „Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în această perioadă îşi axează activitatea pe câteva priorităţi care sunt stabilite la nivelul ANAF. Şi anume, realizarea şi depăşirea veniturilor. Planul acestora este stabilit la Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF. Pe de altă parte, suntem prinşi şi în ceea ce înseamnă combaterea evaziunii fiscale”, a subliniat Eugen Călinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată ieri, la sediul Finanţelor Dolj.

La bugetul de stat s-a strâns, în primele două luni ale anului în curs, suma de 130.202.899 lei, cu 8 milioane mai puţin ca în 2011, iar bugetul asigurărilor sociale de stat, în aceeaşi perioadă, este de 93.357.269 de lei, cu aproximativ 6 milioane de lei mai mult decât în lunile ianuarie-februarie 2011. „Ceea ce putem constata este faptul că în această perioadă s-a depăşit sarcina de plan, ceea ce înseamnă o creştere a activităţii mediului de afaceri, ca generatoare de producţie. În ianuarie-februarie 2011 am avut o sarcină de plan mai mare datorită faptului că la stabilirea acestui plan s-a luat în calcul valoarea arieratelor care erau atunci, la data respectivă, adică foarte mari. În ultima perioadă, noi am dus o luptă aprigă cu aceste arierate, în vederea reducerii lor. În concluzie, în primele două luni ale anului trecut am avut o încărcătură mai mare de plan, pentru că aveam un nivel al arieratelor mai mare”, a mai spus Eugen Călinoiu.

Creanţe de aproape 1,3 miliarde de lei

Totalul creanţelor fiscale, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, rămase de încasat la bugetul general consolidat la data de 29 februarie 2012, recuperabile şi nerecuperabile, se ridică la 1.279.263.452 de lei, din care debitul este de 754.354.960 de lei, iar accesoriile – 524.908.492 de lei. Arieratele mai sunt structurate şi astfel: 1.231.381.112 lei – persoane juridice şi 47.882.340 lei – persoane fizice. Arieratele persoanelor juridice se structurează şi ele astfel: 369.842.690 lei – arierate recuperabile şi 861.538.422 lei – arierate nerecuperabile, iar cele ale persoanelor fizice, 46.323.031 lei – arierate recuperabile şi 1.559.309 – arierate nerecuperabile.

Directorul executiv adjunct al DGFP Dolj, Mihai Antonescu, a prezentat în cadrul aceleiaşi conferinţe modificările recente aduse Codului Fiscal. „S-a modificat data de depunere a declaraţilor de impozit pe profit, şi anume aceasta va fi 25 martie 2012 pentru anul financiar 2011, iar 25 februarie va rămâne termenul de depunere pentru cei care au activitate în agricultură…”, a spus Mihai Antonescu. Directorul executiv adjunct al DGFP Dolj a mai vorbit despre modalitatea de depunere a bilanţurilor contabile, despre lista plătitorilor de TVA precum şi despre modalitatea de plată a impozitul pe profit.

37.223 de popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare

Încasările bugetare din executare silită aferente perioadei ianuarie-februarie  2012 au însumat 31.875.067 lei, ceea ce reprezintă o creştere în sumă de 13.375.012 lei, adică un procent de creştere de 72.30%, faţă de sumele încasate din executarea silită, cumulat la data de 28 februarie 2011. S-au emis, astfel, 116.238 de titluri executorii, a căror valoare depăşeşte 762.449.833 de lei, şi s-au pus 37.223 de popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare, a căror valoare depăşeşte suma de 335 de milioane de lei. „Au fost puse 591 de sechestre pe bunuri mobile, în valoare de 36.207.873 de lei, şi 182 de sechestre pe bunuri imobile indisponibilizate, în valoare de 67.821.309 lei. În aceste condiţii putem vorbi de sume realizate la bugetul general consolidat din executare silită pe categorii de contribuabili din care persoane juridice – 30.175.610 lei şi persoane fizice – 1.699.457 de lei”, a mai spus Eugen Călinoiu.

246 de acte de control şi 118 inspecţii fiscale

În perioada ianuarie-februarie 2012 s-au încheiat 246 acte de control, din care 118 inspecţii fiscale. „În această perioadă au fost semnalate 23 de cazuri de evaziune fiscală, prejudiciul aferent fiind de 20.373.000 lei. Vorbim de 16 cazuri de evaziune fiscală în domeniul comerţului, cu deşeuri metalice, cereale, material lemnos şi combustibil, două cazuri de evaziune în domeniul recuperării materialelor reciclabile, două pe producţie, unul pe construcţii, unul pe creşterea păsărilor şi un caz pe intermedieri financiare. În ceea ce priveşte cazul de evaziune fiscală pe creşterea păsărilor, acesta se referă la nedeclararea numărului de livrări executate cu produsul finit şi se ridică la suma de 220.493 de lei”, a subliniat Ioan Filipescu, directorul executiv adjunct al DGFP Dolj.