Încă două noi proiecte ale Universităţii din Craiova aprobate la finanțare

0
132

„HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”, în valoare de 2,803,318.14 lei, respectiv „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data”, în valoare de 4,941,097.77 lei, sunt cele două proiecte câştigătoare, care vor fi implementate în perioada următoare. Proiectul „HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia” urmărește sprijinirea accesării programele cu finanțare europeană pentru organizaţiile de cercetare şi întreprinderile din regiunea de Sud-Vest a României și în special accesarea programului Orizont 2020. Prin creșterea numărului de participanți din regiunea S-V Oltenia în cadrul parteneriatelor naționale și internaționale în proiecte cu finanțare europeană, considerăm că se contribuie la realizarea obiectivului specific al programului și anume acela de creştere a participării româneşti în cercetarea la nivelul UE. Rolul principal al acestui Centru Suport va fi de a susține potențialii participanți, inclusiv întreprinderi, care vor dori să pregătească aplicații la competițiile finanțate prin programul Orizont 2020.