”Start la antreprenoriat”

0
567

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă
conferinţa de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România, Asociaţia
DOMINOU şi Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.
Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 13 februarie 2018,
începând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncţional Craiova, strada Târgului nr. 26.
Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat” este creşterea ocupării în
rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele
urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi,
Vâlcea şi Gorj.
Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor
eligibili: şomeri, persoane inactive (incusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o
activitate independentă. Distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea: jud. Vâlcea – 20
persoane; jud. Olt – 20 persoane; jud. Dolj – 220 persoane; jud. Gorj – 20 persoane, jud.
Mehedinţi – 20 persoane.