ANPDCA consideră că nici un copil nu trebuie expus riscurilor

0
46

152539_1Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie reaminteşte tuturor părinţilor, persoanelor responsabile cu asigurarea creşterii şi îngrijirii copiilor, precum şi tuturor instituţiilor sau autorităţilor, că necesitatea asigurării respectării drepturilor copiilor trebuie să reprezinte o prioritate asumată şi conştientizată de toţi.

Recunoscând că libertatea de exprimare este un drept fundamental, garantat oricărui cetăţean prin Constituţia Românei, ANPDCA consideră că nici un copil nu trebuie expus riscurilor pe care şi le asumă adulţii, fie ei şi părinţi, prin participarea la acţiunile ce le întreprind în exercitarea acestui drept.

În contextul difuzării excesive în ultimele zile a unor ample materiale care reflectă implicarea copiilor în acţiunile civice desfăşurate în spaţiul public, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie precizează că potrivit prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice”, iar nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie, care se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

Convinşi fiind că pentru fiecare dintre noi, a fi părinte este cel mai valoros dar pe care l-am primit de la viaţă, ne exprimăm speranţa că atenţia şi grija pentru copiii noştri va prevala în toate acţiunile viitoare pe care adulţii le vor întreprinde, în exercitarea oricăruia dintre drepturile care le sunt conferite adulţilor prin Constituţie.