Ministerul Educaţiei nu mai organizează examen de titularizare

0
141

Începând cu anul 2012, instituţiile de învăţământ care vor avea posturi neocupate vor organiza concursuri şi interviuri. Cei care vor câştiga postul vor semna un contract direct cu şcoala şi nu cu ministerul. Această prevedere face parte din Legea Educaţiei şi urmăreşte o concurenţă între şcoli pentru atragerea de dascăli competenţi.

Pentru a fi acceptat în învăţământ, candidatul trebuie să aibă diploma de licenţă şi de masterat. Dacă trece de probele impuse de şcoala angajatoare, acesta va obţine un post de un an, fiind supravegheat de un profesor mentor.

Concursul pentru ocuparea unui post în învăţământ constă într-o probă practică, prezentarea unui curriculum vitae şi susţinerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat şi a personalului didactic pensionat.

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, „personalul didactic poate fi angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora”.

Posturile vacante vor fi afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi la sediul unităţilor de învăţământ care organizează concurs de titularizare.