Controale efectuate de CAS Dolj la cabinetele medicale

0
161

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au derulat în ultima lună o serie de controale în rândul furnizorilor de servicii medicale din judeţ, scopul fiind acela de a verifica dacă sunt sau nu respectate o serie de clauze contractuale. Cu această ocazie, deficienţe au fost descoperite în cazul mai multor cabinete de medicina familiei, dar şi la un spital din judeţ. Pentru neregulile constatate au fost aplicate şi sancţiuni.

Ca în fiecare lună, inspectorii Casei de Asiguri de Sănătate au trecut pragul mai multor unităţi care oferă servicii medicale, printre care şi Spitalul Municipal din Băileşti. Printre altele, inspectorii CAS Dolj au verificat pe parcursul acestor acţiuni de control modul în care se acordă serviciile medicale, corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de furnizori şi cele efectuate în mod real, precum şi modul în care au fost respectate de furnizor condiţiile existente la momentul evaluării.

Cele mai multe verificări au vizat medicii de familie

În total, au fost efectuate 23 de acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale. Numai pe parcursul lunii septembrie a.c., spre exemplu, au fost verificate 10 cabinete de medicina familiei, o parte din doctori fiind sancţionaţi, după ce au fost descoperite o serie de nereguli. Spre exemplu, nerespectarea programului de activitate a cabinetului sau raportarea unor servicii medicale care nu s-au regăsit în evidenţele cabinetelor medicale. De asemenea, unii dintre medici au eliberat prescripţii medicale în cadrul programului de compensare 90% unor pensionari cu nerespectarea prevederilor legale, în sensul că aceştia realizează şi alte venituri în afara celor din pensii până la 700 lei. Pentru serviciile medicale raportate şi neefectuate, furnizorii au fost sancţionaţi cu avertisment scris, diminuarea cu 10% a sumei alocate pentru plata per capita din luna în care au fost identificate serviciile respective şi cu recuperarea contravalorii acestora. Totodată, contravaloarea medicamentelor prescrise eronat de medicii de familie ar urma să fie recuperată de la doctorii la care s-a constatat aceasta deficienţă.

Verificări şi la Spitalul Municipal Băileşti

Tot luna trecută, au fost verificaţi şi trei furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate. Şi în acest caz au fost sesizate nereguli. Spre exemplu, din registrul de consultaţii lipsea semnătura pacienţilor. Nu a fost însă singura inadvertenţă descoperită de inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj în cazul acestei categorii de furnizori. O altă deficienţă constatată cu această ocazie a fost raportarea de servicii medicale pentru care nu erau completate corect şi complet documentele justificative la nivelul cabinetului. În această situaţie, pentru deficienţele găsite de inspectori, s-a dispus măsura diminuării cu 10% a sumei alocate pentru plata serviciilor medicale din luna septembrie.

Tot cu ocazia acţiunilor de control efectuate în luna septembrie, au fost verificaţi doi furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – medicină dentară. În cazul lor însă concluzia a fost că sunt respectate clauzele contractului de furnizare a serviciilor medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

De vizita echipelor de control nu au scăpat nici unităţile sanitare cu paturi. Astfel, în urma verificărilor efectuate la Spitalul Municipal Băileşti s-a constatat ca principală deficienţă raportarea unor servicii medicale ambulatorii prestate unor pacienţi în perioada internării, luându-se măsura imputării acestora.

Nu în ultimul rând, au fost efectuate şapte controale tematice la furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, constatându-se că sunt respectate clauzele contractului de furnizare de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.