Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul începerii noului an de învăţământ

0
88

Deschiderea anului şcolar îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa expresia deplinei aprecieri pentru exponenţii unui sistem graţie căruia judeţul nostru şi-a câştigat o binemeritată recunoaştere, atât pe plan naţional, cât şi dincolo de graniţele ţării – pentru profesori şi echipele de conducere care îi coordonează, pentru elevi şi părinţii care îi susţin neîncetat.

Statutul învăţământului doljean de astăzi împleteşte o tradiţie seculară şi o reputaţie strălucită – conturată prin destinele absolvenţilor săi care, la vremea lor, au deschis noi orizonturi în diplomaţie, în ştiinţe ori în arte – cu orientarea către nou, către modern. În acest sens, trebuie remarcată preocuparea constantă a Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru permanenta corelare a actului educaţional cu realităţile prezentului, pentru iniţiative şi proiecte menite să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor, implementate inclusiv cu ajutorul finanţărilor obţinute din fonduri nerambursabile sau prin parteneriate cu mediul privat.

Respectul faţă de un trecut onorant, faţă de una dintre cele mai competitive şcoli româneşti ne obligă pe toţi deopotrivă, dascăli, elevi şi autorităţi, să contribuim la perpetuarea calităţii în învăţământ, la construirea unei viziuni capabile să ofere pe mai departe fundamentul unui sistem performant.

În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, vă încredinţez de întreaga noastră susţinere şi deschidere pentru colaborare în beneficiul educaţiei şi vă doresc, în noul an, succes în tot ceea ce vă propuneţi şi cât mai multe reuşite notabile, care să completeze bogatul palmares al şcolii doljene.

Cu aleasă consideraţie,

Ion PRIOTEASA

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj