Elevii doljeni și-au spus cuvântul – cât de mult se respectă Statutul Elevului?

0
87

În urmă cu doi ani, lua naștere Statutul Elevului, unicul document care reglementa distinct drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional.

Deseori auzim afirmația conform căreia pentru obținerea unui sistem de învățământ funcțional și performant, al cărui scop și rezultat deopotrivă să fie reprezentat de pregătirea elevului ca individ și din punct de vedere profesional, este necesară conștientizarea a două principii de bază: primul – elevul ca beneficiar primar al educației, și cel de-al doilea – importanța alinierii factorilor decizionali implicați în procesul educațional, pentru creșterea calității acestuia.

Însă realitatea este de multe ori cu totul alta, iar ca sistemul să înregistreze un progres în adevăratul sens al cuvântului, conținutul afirmației anterioare nu trebuie să rămână la nivel declarativ, ci să practicăm și noi la rândul nostru, ca sistem, așa-numita „educație centrată pe elev”, fapt imposibil fără acordarea de atenție și considerație dorințelor, intereselor, necesităților, drepturilor elevului.

Conform art. 49, Cap. VIII din același document, Consiliile județene ale elevilor prezintă îndatorirea de a redacta anual un Raport cu privire la Implementarea Statutului Elevului în unitatea administrativ-teritorială respectivă, tocmai pentru a observa măsura în care prevederile actului normativ anterior menționat sunt respectate.

Consiliul Județean al Elevilor Dolj a publicat, cu această ocazie, Raportul rezultat în urma colectării răspunsurilor oferite de elevii doljeni, cu mențiunea că rolul său nu este doar de informare, de a oferi statistici, ci de a atrage atenția asupra problemelor care stau la temelia școlii românești, de a mobiliza actorii educaționali în scopul îmbunătățirii sale.

Link către document: http://bit.ly/RISEJDJ