Anunţ public decizie încadrare

0
293

Anunţ public decizie încadrare

Comuna Barca, titular al proiectului “Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin apor tvoluntar in comuna Barca, judetul Dolj”, anunţă publicului interesat asupra luarii deciziei  de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Barca, judetul Dolj” propus a fi amplasat in T13 P1 cad. 39544.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj – mun. Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16,30 si vineri între orele 8.00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul de deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.