O sesizare –deocamdată– fără răspuns!

0
691

Un grup de persoane şi lista semnatarilor adună vreo 20 de nume s-au adresat, în urmă cu aproape o lună de zile, Gărzii Forestiere Vîlcea, care are pe lângă Inspectoratul Silvic Dolj, un delegat sau doi, pentru a sesiza starea actuală a pădurii private din Valea Goiciului (circa 240 hectare), amplasată între comunele Breasta şi Predeşti. Erau sesizate tăieri de arbori din specia stejar, în sistem ras, conform imaginilor foto ataşate, apariţia deja a unor poieni „însorite” în suprafaţă de 200-600 mp, prezenţa permanentă pe teritoriul pădurii a unui tractor de mare putere folosit în activitatea de exploatare, absenţa lucrărilor specifice de regenerare a pădurii, aşa cum este prevăzut de Codul silvic actual. Există, se spune în sesizare, culuare de drum recent create, dovadă a activităţii de exploatare abuzive a masei lemnoase. Oricum este vorba de o exploatare iraţională a pădurii. De un abuz. Chiar şi la o pădure privată există cote anuale de tăieri (în general răriri, curăţiri de arbori şi alte lucrări specifice) şi în cazul de faţă acestea s-ar cifra la circa 1800 metri cubi pe 10 ani. Evident, semnatarii sesizării cereau ajutor Gărzii Forestiere Vîlcea, în sensul curmării activităţii ilicite, făcând trimitere la prevederile H.G. 743/2015, în care sunt menţionate principalele atribuţii ale organului în discuţie. Sesizarea este redactată pe un ton civilizat şi adună cum spuneam 20 de semnături responsabile. Într-un fel Garda Forestiară Vîlcea este „în grafic”, cum se spune, cu răspunsul pe care îl aşteaptă petenţii. Şi trebuie să-l ofere, fiindcă aşa prevede legea. Numai că lucrurile sunt puţin mai complicate, decât sunt scrise în sesizare, în sensul că deţinătorii pădurii respective, după cum ne-a încredinţat conducerea Direcţiei Silvice Dolj, nu mai au contract cu aceasta, fiind reziliat la începutul anului, ci cu Ocolul Silvic privat „Renaşterea Pădurii”. Care în termenii contractului încheiat –bănuim- nu este exonerată de vegherea integrităţii ei. Garda Forestieră Vîlcea poate trage la răspundere, eventual, pe cei de la Ocolul Silvic „Renaşterea Pădurii” pentru neîndeplinirea prevederilor în materia protejării fondului silvic. Pe de altă parte, fiind vorba de tăieri abuzive de arbori, din specia stejar, extrem de valoroasă, cu toate operaţiunile conexe, este de mirare cum până în prezent n-au fost sesizaţi poliţiştii din zona imediată, care monitorizează de regulă transporturile de material lemnos din fondurile silvice private sau de stat. Dacă lucrurile stau aşa cum sunt descrise în sesizare, şi nu avem motive să ne îndoim, nu e deloc târziu pentru o intervenţie energică a organului de poliţie. Nu discutăm în acest context despre importanţa pădurii în aceste vremuri. Am asistat ani de-a rândul, de cele mai multe ori impasibili, la defrişări masive, iresponsabile, de fond silvic, costisitoare în planul mediului ambiant. Indiferent de cum stau lucrurile, pădurea din Valea Goiciului trebuie protejată. Şi răufăcătorii traşi la răspundere.